مجلس گزارش کدام تخلف دولت را به قوه قضائیه ارسال کرد؟ + تقکیک آراء

12:15 - 04 اسفند 1399
کد خبر: ۷۰۴۰۱۲
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان در جلسه علنی امروز با تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» درباره ارسال تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه موافقت کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز با تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» بنا به درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ارسال تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه موافقت کردند.
 
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با تهیت و احترام استحضار دارید که:

۱- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.

۲- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.

۳- با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.

۴- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.
 
گزارش تخلف دولت از اجرای قانون لغو تحریم‌ها به قوه قضاییه ارسال شد + تقکیک آراء
 
آئین‌نامه چه می‌گوید؟
طبق ماده ۲۳۴ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس» هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. طبق تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۴ مکرر، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند. گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، موارد مذکور در مواد (۲۱۵) و (۲۳۴) این قانون طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود. طبق تبصره ۲ این ماده نیز، گزارش ماده (۲۳۴) در مورد رئیس جمهور، بر اساس بند (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 
تفاهم ایران و آژانس انرژی اتمی
مذاکره سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور هماهنگی جهت اجرای همزمان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و فعالیت‌های پادمانی آژانس روز گذشته با حضور علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و در پایان تفاهم‌نامه امضا کردند.
 
متن بیانیه مشترک ایران و آژانس
 
بسمه تعالی
بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
(تهران، ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۹)

سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آژانس) روح همکاری و اعتماد متقابل تقویت شده که به بیانیه مشترک ۵ شهریور ۱۳۹۹ در تهران منجر شد و اهمیت تداوم آن همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید مجدد قرار دادند.
سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور تداوم فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:

۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
 
توضیحاتی در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.

سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.

در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوریکه در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و اژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.
 
به هر روی آنچه باعث شد مجلس به قوه قضائیه گزارش تخلف ارسال کند، به این موضوع بر می‌گردد که در متن آمده است: «به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت».
 
آنچه در جلسه علنی امروز مجلس گذشت
 بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در جریان این جلسه گفت: در ۷ سال گذشته، همه مسائل مملکت به برجام گره خورده و تمام اتقتصاد کشور شرطی شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولتمردان برجام را منعقد کردند و هیچ گونه تضمینی نگرفتند، بیان داشت: کسانی که تضمین نگرفتن یا دشمن را می‌شناختند و یا نمی‌شناختند؟. با این حال دولتمردان خلاف همه این موارد رفتند و قراردادی منعقد کردند، آن هم بدون هیچ تضمینی.

بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص صریح قانون مجلس است. مجلس باید بر قانون خود نظارت کند و پای قانون خود بیاستد
ذوالنور بیان داشت: مجلس در یک اقدام انقلابی قانونی را تصویب کرد که برای طرف مقابل تکان دهنده و محرک باشد تا دشمن را به تحرک وادار کند.  بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص صریح قانون مجلس است. مجلس باید بر قانون خود نظارت کند. مجلس باید پای قانون خود بیاستد.
 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز زمان تعیین شده توسط نمایندگان ملت پیرو قانون مجلس تمام شده است، بیان داشت: این توهین به شان ملت است که یک روز قبل از اجرای قانون درباره توقف داوطلبانه پروتکل الحاقی «رافائل گروسی» به ایران بیاید و تمام اراده ملت را زیر پا گذاشته و قراردادی منعقد  شود که نقص صریح قانون مجلس است.

وی تاکید کرد: دولتمردان در پی قرارداد منعقد شده نظارت‌های آژانس را به دور از چشم مردم قانونی کردند و این نقص صریح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است.

این نماینده مجلس اظهارداشت: امروز مجلس باید بیاستد و قرار نیست و افرادی بیایند و مجلس را زیر پا بگذارند و مجلس را به توپ ببندد و با یک حلب شیره سر نماینده را شیره بمالند.پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس‌های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.

ذوالنوری بیان داشت: خواهش من از مجلس و رئیس مجلس این است که باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد بنابراین اگر بر اجرای قانون پافشاری نکنیم نباید توقع داشته باشیم به حرف ما گوش دهند.

وی تاکید کرد: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از فردا ۵ اسفندماه تمام نظارت‌های آژانس منهای نظارت‌های پادمانی لغو شود.

این نماینده مجلس ادامه داد:، اما در موافقتنامه آژانس آمده است که ۳ ماه نظارت‌ها استمرار داشته باشد، راستی آزمایی‌ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. 
 
فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس  در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: فرصت سه ماه دادن به طرف غربی در قالب بیانیه مذکور اشتباه محض است.

وی بیان داشت: ما نباید تا رفع کامل تحریم‌ها با آژانس همکاری کنیم. ما باید از همان روز مصوبه همکاری را با آژانس قطع می‌کردیم. پس ما نباید فریب بخوریم و اینجوری نیست که بخواهیم وقفه بگذاریم و چیز جدیدی نصیب ما شود.

این نماینده مجلس خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: نمایندگان بدانید دشمنان ما حاج قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده را گرفتند و مطمئن باشید ترور‌های دیگری هم در راه خواهد بود که جامعه ما را شرطی کنند.

برجام دیگر تمام شده است، برجام امتحان خود را پس داده است. این خسارت‌ها در پی برجام دلار را به نزدیک ۳۰ هزار تومان رساند
عباسی اظهارداشت: دولتمردان باید گزارش‌های فنی را در اختیار مجلس می‌گذاشتند. برجام دیگر تمام شده است، برجام امتحان خود را پس داده است. این خسارت‌ها در پی برجام دلار را به نزدیک ۳۰ هزار تومان رساند بنابراین مجلس و مردم تا کی باید مشکلات اقتصادی را تحمل کنند. دوستان باید پای مصوبه خود بیاستند. تصمیم با خود شماست. انشالله امروز اگر به رای گیری برسیم انشالله جواب قاطع را به شیفتگان غرب خواهیم داد.

عباس مقتدایی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان این جلسه گفت: بیانیه بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون مجلس را تحت شعاع قرارداده است.

اگر بیانیه فوق الزام آور شود، باید مصوبه مجلس را بگیرد بنابراین دنیا بداند که فردا ۵ اسفند مصوبه مجلس محقق خواهد شد
وی با بیان اینکه مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون اقدام راهبرید برای لغو تحریم‌ها متوقف شود، تصریح کرد: اگر بیانیه فوق الزام آور شود، باید مصوبه مجلس را بگیرد بنابراین دنیا بداند که فردا ۵ اسفند مصوبه مجلس محقق خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: مردم بدانند که امروز نمایندگان به دنبال تحقق چیزی هستند که آن‌ها به دنبال آن بودند. برادران و خواهران! ما در این بیانیه فقط چیر‌هایی را داده‌ایم و چیزی نگرفتیم. مجلس اجازه نمی‌دهد منافع ملت نادیده گرفته شود.

مقتدایی بیان داشت: صحبت ما در حال حاضر توجه به قانون است. براساس قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون است و دنیا هم بداند ما این قانون را اجرا می‌کنیم و متخلفین هم به دادگاه خواهند رفت.
 
حجت‌الاسلام محمود نبویان در جریان این جلسه گفت: ملت ایران! ما مصوبه‌ای را داشتیم تا دشمن وادار شود تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، اما دولت با بیانیه فوق اجازه داده تا تحریم‌ها تا مهلت سه ماه ادامه پیدا کند. 
 
محمد حسن آصفری در جریان این جلسه گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی علاقه ندارند به قانون عمل کنند. هر زمانی که هر فرد خودش را بالاتر از قانون دانسته با مشکلات متعددی روبه رو شدیم.
 
این نماینده مجلس بیان داشت: هیچ کسی حق ندارد به مصوبه مجلس عمل نکند.
 
محمدرضا پورابراهیمی در جریان این جلسه بیان داشت: امروز آنهایی که بیان می کنند می خواهد در رفع مشکلات اقتصادی اقدام کنند ابتدا باید تحریم‌ها را رفع کنند. مبنای تصمیم ما حل مشکل اقتصادی است.امروز درخواست اجرای اعمال ماده 234 درباره عدم تمکین به مقررات قانونی است.
 
دهمرده در جریان این جلسه گفت: مجلس اجازه نمی‌دهد هیچ فردی مصوبه مجلس را دور بزند. به هیچ کس اجازه تخدی به مصوبه مجلس را نمی‌دهیم.
 
تذکر
علیرضا سلیمی طی تذکری در جلسه علنی امروز مجلس گفت: براساس اصل ۷۷  قانون اساسی هر موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد. بیانه‌ای که  بین رئیس سازمان انرژی هسته‌ای  و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تدوین شده مغایر قانون مجلس است و از نظر مجلس هیچ وجاحت قانونی ندارد و  گزارش این مسئله باید براساس ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه ارجاع شود.

وی بیان داشت: مجلس قانون وضع کرده و براساس قانون مجلس، دولت موظف است قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اجرا کند. بیانیه فوق خلاف است و رئیس جمهور در این زمینه حق تفسیر ندارد.

علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان این جلسه گفت: بیانیه مشترک ایران و مدیر کل آژانس حاوی پیام‌های مختلفی است. پیام اول او این بیانیه رهایی آمریکا و اروپا از چالش و انفعال است.

وی بیان داشت: آن‌هایی که پشت این تفاهم‌نامه در تلاش هستند به دشمن تنفس مصنوعی دهند، باید بدانند دشمن با تنفس مصنوعی هم زنده نمی‌ماند. این بیانیه هم خلاف قانون اساسی، هم خلاف قانون وضع شده مجلس و هم خلاف بیان مقام معظم رهبری است.

زاکانی با ذکر سوالی درباره اینکه دولت چرا می‌خواهد قانون شکنی را باب کند، بیان داشت: متاسفانه کسانی در دولت فقط به فکر انفعال و گذشت از منافع ملی هستند و این مسئله جز خسران برای ملت چیز دیگری ندارد.

زاکانی بیان داشت: ۷ سال است که معیشت مردم در گرو اشتباهاتی قرار گرفته که دولتمردان آن را گروگان گرفته‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیام قانون مجلس این بود که باید تحریم‌ها از کشور رخت بربندد، اظهارداشت: پیام مجلس این بود که دولتمردان به جای انفعال، ابتکار عمل  را در دست بگیرند بنابراین این بیانیه جز خسران برای ما چیزی دیگری ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه کسانی در دولت هستند که مسیر غلط را دنبال می‌کنند، تاکید کرد: قانون مجلس جز دستاورد‌های مهم نظام است و رفع تمامی تحریم‌ها در تمامی زمینه‌ها را دنبال می‌کرد. در قانون مجلس مشخصا آمده بود که این تحریم‌ها باید برود  چراکه مشخصا این تحریم‌ها فراتر از تحریم‌های برجامی بود.

این نماینده مجلس بیان داشت: ما تا کجا باید چشمان را بر خیانت‌ها ببنیدم، لذا مجلس هشیار است و مسیر درست را در عرصه داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند. مجلس به عنوان نماینده ملت اراده کرده تا اراده باطل دشمن را زمین کوب کند.

زاکانی ادامه داد: پیام ما برای ملت مشخص است. مجلس جز به منافع ملی نمی‌اندیشد و بر قانون مداری پافشاری می‌کند. متاسافنه یک عده قانون شکنی را در کشور باب کرده‌اند با این حال مجلس یازدهم از مصالح ملی انقلاب دفاع خواهد کرد چراکه این بیانیه از اساس باطل است.
 
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *