جرایم خاص نظامی و مجازات‌های آن در قانون

10:05 - 22 فروردين 1398
کد خبر: ۵۰۸۸۸۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح فهرست جرایم خاص نظامی و مجازات‌های آن احصاء شده است. این جرایم در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند.

جرایم خاص نظامی و مجازات‌های آن در قانونبه گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح فهرست جرایم خاص نظامی و مجازات‌های آن احصاء شده است. این جرایم در دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شوند.

در ادامه، مروری بر این جرایم خواهیم داشت.

*تمرّد با اسلحه
دو تا پنج سال حبس

*تمرّد بدون اسلحه
شش ماه تا سه سال حبس

*فرار در زمان صلح
شش ماه تا دو سال حبس یا شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفی


*فرار در زمان جنگ
یک سال تا پنج سال حبس


*فرار از جبهه
سه سال تا پانزده سال حبس

*فرار در زمان جنگ و معرفی خویش
یک سال تا سه سال حبس

*فرار از جبهه و معرفی خویش
دو سال تا پنج سال حبس

*فرار به سوی دشمن یا موجب شکست جبهه اسلام
مجازات محارب یا در غیر محاربه بودن به سه سال تا پانزده سال حبس

*فرار به همراه مهمات یا سلاح یا وسایل جنگی
مجازات محاربه و در غیر محارب بودن به سه سال تا پانزده سال حبس

*اجبار یا تحریک به فرار
مجازات محاربه و در غیر محارب بودن به سه سال تا پانزده سال حبس

*خودزنی در مقابل دشمن منتهی به اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام
محارب و در غیر محاربه بودن به دو سال تا ده سال حبس

*خود زنی در زمان جنگ
یک سال تا پنج سال حبس

*خود زنی در دیگر موارد
سه ماه تا یک سال حبس

*تسلیم
مجازات محاربه و در غیر محارب بودن به سه سال تا پانزده سال حبس

*تسلیم وسایل و آلات جنگی
مجازات محاربه

*آزار روحی یا صدمه بدنی رساندن به مجروح یا بیمار
شش ماه تا سه سال حبس

*تصاحب اموال مجروح، بیمار و مرده
شش ماه تا سه سال حبس

*خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
شش ماه تا سه سال حبس

*سرقت اسلحه، مهمات و مواد منفجره
دو سال تا ده سال حبس

*سرقت وسایل و لوازم نظامی، وجوه و اجناس
یک یال تا پنج سال حبس

*انجام سرقت‌های فوق هنگام جنگ، آماده باش رزمی یا در منطقه جنگی یا به همراه سلاح یا شکستن حرز
سه تا پانزده سال حبس

*سرقت نوشته، سند، ورق یا مطالب مندرج در دفتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح یا محفوظ
دو سال تا ده سال حبس

*ارتکاب رفتار‌های بالا از سوی فرد امین
سه تا پانزده سال حبس

*سرقت منجر به اخلال یا شکست جبهه اسلام
مجازات محاربه

*آتش زدن و تخریب و اتلاف مشدد
سه تا پانزده سال حبس

*آتش زدن و تخریب و اتلاف ساده
دو تا پنچ سال حبس

*جعل یا استفاده از سندمجعول، حکم یا امضاء یا مهر یا هم طراز و بالاتر به اعتبار مقام
یک سال تا ده سال حبس

*انجام عمل فوق نسبت به سایر فرماندهان و مسئولان
یک سال تا پنج سال حبس

*جعل مهر یکی از نیرو‌های مسلح یا استفاده از مجعول آن
یک سال تا ده سال حبس

*جعل منگنه یا علامت یکی از نیرو‌های مسلح یا استفاده از مجهول آن
یک سال تا پنج سال حبس

*استفاده غیر مجاز از مهر، تمبر یا علامت یکی از نیرو‌های مسلح
شش ماه تا سه سال حبس

*ارتکاب رفتار بالا از سوی امین
شش ماه تا سه سال حبس


*جعل حکم، نوشته، تمبر یا علامت یکی از نیرو‌های مسلح
دو تا پنج سال حبس

*جعل اسناد و نوشته‌های غیر رسمی
شش ماه تا دو سال حبس

*استفاده از اسناد و نوشته‌های غیر رسمی مجعول
سه ماه تا یک سال حبس

*استفاده غیر قانونی البسه نظامی، علائم ونشانه‌ها
شش ما تا دو سال حبس

*رشاء و ارتشاء
حسب مورد از یک سال تا پنج سال حبس تا سه سال تا پنج سال حبس بسته به میزان رشوه و تنزیل درجه

*تمرّد نظامی همراه با اسلحه
دو تا پنج سال حبس

*تمرّد نظامی بدون اسلحه
شش ماه تا سه سال حبس

*سر پیچی منتهی به تسلط دشمن بر اراضی یا افراد
مجازات محاربه

*شورش
مجازات محاربه یا سه سال تا پانزده سال حبس

*توهین به مافوق
دو ماه تا یک سال حبس

*توهین به زیر دست
دو ماه تا یک سال حبس


*توهین به مراقب یا نگهبان
دو ماه تا یک سال حبس

*اقدام خلاف شئون نظامی
دو ماه تا یک سال حبس

*فروش، رهن، معامله یا مخفی کردن وسایل نظامی و اسلحه ومهمات از سوی امین
دو سال تا ده سال حبس

*فروش، رهن، معامله یا مخفی کردن وسایل نقلیه نظامی
شش ماه تا سه سال حبس

*فروش یا معامله البسه نظامی
دو ماه تا شش ماه حبس

*استفاده غیر مجاز یا تضییع اسلحه و مهمات و وسایل نظامی از سوی امین
شش ماه تا سه سال حبس

*اهمال منجر به تضییع اموال نظامی به میزان بیش از ده میلیون ریال
سه ماه تا دو سال

*عدم حضور برای انجام ماموریت در منطقه جنگی یا مقابله با اشرار
مجازات محاربه یا دو تا ده سال حبس

*عدم حضور برای انجام ماموریت در حالت جنگ یا آماده باش رزمی
دو سال تا پنجسال حبس

*ترک محل نگهبانی در مقابل دشمن
سه سال تا پانزده سال حبس

*ترک محل نگهبانی در زمان جنگ یا حالت آماده باش
دو سال تا ده سال حبس

*جاسوسی
مجازات محاربه، سه تا پانزده سال حبس، دو تا ده سال حبس حسب مورد

*طراحی برنامه براندازی
مجازات محاربه

*قرار دادن اسناد طبقه بندی شده در اختیار فرد فاقد صلاحیت
با توجه به طبقه سند به سه تا پانزده سال حبس، دو تا ده سال حبس، سه ماه تا یک سال حبس

*افشاء اسناد طبقه بندی شده ناشی از بی مبالاتی
با توجه به طبقه سند به شش ماه تا دو سال حبس، سه ماه تا یک سال حبس، دو ماه تا شش ماه حبس

منبع: سازمان قضایی نیورهای مسلحارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *