پشت نقاب آزادی بیان ادعایی سوئد چه می‌گذرد؟

12:10 - 30 تير 1402
کد خبر: ۴۷۲۴۷۱۳
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
پشت نقاب آزادی بیان ادعایی سوئد چه می‌گذرد؟
سوئد در سال‌های اخیر به سکوی نفرت پراکنی علیه اسلام و اسلام هراسی به بهانه احترام به آزادی بیان تبدیل شده است.

خبرگزاری میزان – هتاکی مجدد به قرآن کریم در سوئد در روز گذشته با واکنش جدی کشور‌های اسلامی از اعلام انزجار و محکومیت تا احضار سفیر و تعطیلی سفارت سوئد مواجه شد؛ این روندیست که از پاییز سال گذشته در پی قدرت گرفتن یک حزب ضد مسلمان و ضد مهاجر در سیاست سوئد آغاز شده و ضمن سخت‌تر کردن زندگی برای مسلمانان در این کشور، خدشه دار شدن احساسات میلیون‌ها مسلمان را در پی داشته است.

باید توجه داشت که قدرت گرفتن ناسیونالیست‌های راست افراطی در کشور‌های مختلف اروپایی سبب شده تا بذر نفرت در سراسر این قاره کاشته شود و سوئد از طریق دامن زدن به نفرت و خشونت اکنون روی بشکه باروت نشسته است.

اگرچه سوئدِ مدعی آزادی بیان و عقیده از این ابزار برای توجیه اقدام‌های خود در مسیر نفرت پراکنی استفاده می‌کند، اما باید توجه داشت که هتک حرمت و اهانت به قرآن کریم و مقدسات مسلمانان با تمام ارزش‌ها و اصول دینی، اصول حقوق بشری و آزادی‌های اساسی در تضاد است و به احساسات نفرت محور و خشن دامن زده و همزیستی مسالمت‌آمیز را تهدید می‌کند.

دروغ آزادی بیان غربی‌ها

کشور‌های غربی در حالی مدعی حمایت و اقدام در مسیر آزادی بیان هستند که نگاهی به مواضع آنان در رویداد‌های مختلف نشان می‌دهد که آن‌ها این مفهوم ارزشمند را مانند دیگر مفاهیم انسانی و حقوقی مهم به ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و البته نامشروع خود کرده اند.

غربی‌ها در حالی از آزادی بیان برای توجیه سیاست‌ها و رویکرد‌های اسلام هراسانه و اسلام ستیزانه برنامه ریزی شده خود استفاده می‌کنند که استاندارد‌های دوگانه و گزینشی شان درباره موضوع‌هایی مانند هولوکاست خود را چهره دروغین این ادعاها را نمایان می‌کند.

در این میان سوئد در سال‌های اخیر به تریبون رسمی اسلام هراسان و اسلام ستیزان تبدیل شده است تا استکهلم از این طریق بتواند به اهداف و منافع سیاسی خود دست پیدا کند.

سوئد در این مسیر همان طور که از سال‌های گذشته رفتار و اقدام کرده، ابایی از پناه دادن به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و جنایتکاران جنگی نداشته است.

باید توجه داشت که اقدام‌هایی مانند هتک حرمت قرآن کریم و اهانت به پیامبر اسلام و موارد دیگر مرتبط با اهانت به ادیان، در تضاد با مفاد ۱۹ و ۲۰ میثاق نامه بین‌المللی حقوق مدنی (International Covenant on Civil and Political Rights) قرار دارد.

ضمن این که در تعارض آشکار با قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر مخالفت با تحریک بر اساس مذهب قرار دارد؛ قطعنامه مذکور چنین اقدام‌هایی را نوعی نقض حقوق بشر آشکار معرفی کرده است.
ذکر این نکته نیز لازم است که در کشور‌های مختلف، توهین به مقدسات دینی جرم انگاری شده اند.

آغاز چرخه معیوب نفرت پراکنی در سوئد

موضوع هتک حرمت به قرآن کریم و اهانت به مسلمان از سال ۲۰۲۱ در سوئد بیش از گذشته آشکار شد و مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که یک راستگرای افراطی دانمارکی – سوئدی که به دلیل گسترش نفرت علیه مسلمانان شناخته شده است، در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم تحت حمایت پلیس سوئد به نسخه‌ای از قرآن کریم اهانت کرد.

این حادثه نه تنها از سوی مسلمانان سراسر جهان بلکه از جانب شمار زیادی از سران و مردمان غیرمسلمان با واکنش مخالفت آمیز مواجه شد، اما اروپای مدعی آزادی بیان که همواره آن را نادیده می‌گیرد، از این اقدام زشت و نادرست دفاع کرد.

از آن زمان تاکنون سوئد به بهانه آزادی بیان بار‌ها اجازه هتک حرمت به قرآن کریم را داده است و از این طریق چرخه معیوبی از گسترش نفرت و اسلام هراسی و متعاقب آن خشونت را به راه انداخته است.

پشت پرده هتک حرمت قرآن در سوئد

همان طور که گفته شد، آزادی بیان دلیل واقعی موافقت سوئد با هتک حرمت قرآن کریم در این کشور نیست؛ به برخی از دلایل واقعی این اقدام که عمدتا پیامدهای حقوق بشری دارند، در زیر اشاره شده است:

بازی سیاسی برای پیوستن به ناتو: پروژه هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد از انجام این اقدام در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم آغاز شد.

همین امر گمانه زنی‌ها درباره اهداف سیاسی سوئد از صدور مجور برای هتک حرمت قرآن را تقویت می‌کند؛ هدف سیاسی احتمالی سوئد از این اقدام شنیع، امتیازگیری از ترکیه برای پیوستن به ناتو است.

سیاست‌های ضد مهاجران: ایجاد دوگانه توهین به مقدسات و آزادی بیان یکی از شیوه‌هاییست که کشور‌های غربی در سال‌های اخیر در راستای سیاست‌های ضد مهاجرتی خود به آن نظر دارند.

در واقع سوئد از طریق اقدام ضد بشری توهین به قرآن کریم، حقوق بشری مهاجران را تضییع می‌کند.

نگرانی از افول تدریجی اندیشه‌های غربی به موازات قدرت گرفتن اندیشه‌ها اسلامی: همان گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهند، دین اسلام در کشور‌های اروپایی با سرعتی زیاد در حال رشد است.

ناگفته پیداست که رشد و گسترش تفکرات اسلامی در غرب، بنیان‌های نظام فکری و حکمرانی غربی را زیر سوال برده و زنگ هشدار تغییرات کلان را به صدا درآورده است.

اسلام هراسی راه حلی است که غرب و سوئد برای مقابله با این روند در نظر دارند.

به خطر افتادن امنیت و زندگی اقلیت‌های دینی و مذهبی در اروپا: آن چه مشخص است استفاده ابزاری از آزادی بیان که اکنون مسلمانان را سیبل غرض ورزی‌ها قرار داده، می‌تواند در آینده نه چندان دور دیگر اقلیت‌های مذهبی و دینی را هدف قرار دهد و فضا را برای همه آنان ناامن کند.

مدافعان حقوق بشر تاکید دارند که هتک حرمت قرآن یک اقدام نژادپرستانه و اسلام هراسانه است که به نفرت مذهبی دامن زده و دایره شمول آن را گسترش می‌دهد.

پیامد‌های هتک حرمت قرآن

باید توجه داشت که از هتک حرمت قرآن در سال ۱۴۹۸ به دستور کلیسایی در اسپانیا تا جدیدترین اقدام نفرت محور جنون آمیز اروپایی‌ها در این زمینه همگی سوءاستفاده از عبارت آزادی بیان بوده اند و واقعیت اینست که اروپا آزادی بیان را مانند دیگر مفاهیم ارزشمند بشری دستاویز مقاصد پنهانی و پلید خود کرده است.

با در نظر داشتن آنچه گفته شد، اروپا عامدانه در مسیر آزادی نفرت گام بر می‌دارد؛ در واقع قاره اروپا توسعه یافته از نظر صنعتی، بخشی از اصلی‌ترین بخش جهان توسعه نیافته در زمینه همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان است و واقعیت این است که اروپایی‌ها همچنان پشت عبارت آزادی بیان خود را مخفی کرده و مصادیق متضاد با صلح و هماهنگی جهانی را تقویت می‌کنند.

هتک حرمت قرآن کریم در سوئد که تاکنون چندین بار رخ داده است، می‌تواند عواقب جدی بر روابط سوئد و مسلمانان، کشور‌های مسلمان و البته جوامع اسلامی در اروپا داشته باشد.

گذشته از این، سوئد در حالی برای اقدام‌های اسلام هراسانه و اهانت آمیز علیه مسلمانان مجوز می‌دهد که همزمان مدعیست که اقدام‌های اسلام هراسی را به شدت رد می‌کند و چنین اقدام‌هایی را اساسا منعکس کننده نظرات خود نمی‌داند.

آن چه مشخص است هر کشوری که قوانین بین المللی را نادیده گرفته و از این طریق سبب آزار و اذیت، ایجاد بی ثباتی، ... در دیگر کشور‌ها شود، دیر یا زود محکوم به خوردن ضربه‌ای محکم و اجتناب ناپذیر است.

در واقع، جولان افراط گرایان ملی گرا در عرصه سیاست سوئد، فضای مناسبی برای افراط گرایی ایجاد کرده است.

در پایان باید گفت که نه سوئد و نه اروپا احترامی برای اسلام و پیروان آن قائل نیستند؛ آن‌ها هر عامل لطمه زننده به خانواده‌های پادشاهی در قاره سبز را بدون در نظر داشتن اصل ادعایی آزادی بیان، عامل برهم زننده امنیت ملی دانسته و با آن برخورد می‌کنند.

این در حالیست که عوامل صدمه زننده به ۲ میلیارد مسلمان در سراسر جهان را به بهانه آزادی بیان مجاز می‌دانند و از مرتکبان آن‌ها حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *