صدور آرای جدید کمیته وضعیت فوتبال

15:03 - 12 بهمن 1401
کد خبر: ۴۶۱۹۷۹۱
دسته بندی: ورزشی ، فوتبال
کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مطروحه اعلام کرد.

خبرگزاری میزان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت علی فتحیان از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به میزان 260 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت محمد حق پرست از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حمیدرضا عبدالهی از باشگاه نفت مسجدسلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ980 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 364 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت علی کشاورز از باشگاه ویستا توربین، کمیته وضعیت قرار رد دعوی کشاورز به طرفیت باشگاه ویستاتوربین را رد کرد.

*در پی شکایت مجتبی نصیری نیا از باشگاه شهرداری ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 405 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 829 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 206 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت منوچهر لطفی از باشگاه شهرداری ساوه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 94 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت مسعود پورمحمد از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 58 میلیون و 860 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت اویس کردجهان از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 90 میلیون اصل خواسته و مبلغ 23 میلیون و 762 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت سعید خردمند از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 43 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 3 میلیارد قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت بهرام احمدی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون و 340 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد و در خصوص مازاد خواسته خواهان به میزان 50 میلیون ریال قرار رد صادر می شود.

*در پی شکایت مجید عیدی از باشگاه نفت مسجدسلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 190 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 113 میلیون و 142 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد ستاری اقبالی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 550 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 299 میلیون و 990 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد و کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت عارف رستمی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 850 هزار ریال اصل خواسته و مبلغ 171 میلیون و 130 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد.

آرای صادره ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *