تلاوت قرآن
خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در بیست‌وششمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وششم قرآن کریم با صدای استاد « رحیم خاکی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۹۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در بیست‌وپنجمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌وپنجم قرآن کریم با صدای استاد « مهدی عادلی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۹۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

کد خبر: ۵۹۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در بیست‌ و یکمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیست‌ و یکم قرآن کریم با صدای استاد « عباس سلیمی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۸۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۷

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد « محمدجواد رفیعی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۸۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در بیستمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد « حسینعلی شریف » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۸۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد « محمدصادق زارعان » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۸۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد « حسین کرمی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۷۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد « سیدمحسن موسوی‌بلده » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۷۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد « میرداماد » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۶۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد « محمد عباسی» تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۶۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد « حامد شاکرنژاد » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۶۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در سومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد « محمدرضا ستوده‌نیا » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۵۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در دومین روز ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد «شهریار پرهیزکار» تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۵۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد « صالح اطهری‌فرد » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۵۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان: در پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد « حسن ربیعیان » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

خبرگزاری میزان-خبر گزاری میزان: در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد « مرتضی سادات‌ فاطمی » تقدیم روزه‌داران می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۲