تلاوت قرآن
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصت و دوم "سوره آل‌عمران از آیه ۹۲ تا آیه ۱۰۰ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۴۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصتم "سوره آل‌عمران از آیه ۷۸ تا آیه ۸۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و نهم "سوره آل‌عمران از آیه ۷۱ تا آیه ۷۷ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و هفتم "سوره آل‌عمران از آیه ۵۳ تا آیه ۶۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و ششم "سوره آل‌عمران از آیه ۴۶ تا آیه ۵۲ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و چهارم "سوره آل‌عمران از آیه ۳۰ تا آیه ۳۷ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و سوم "سوره آل‌عمران از آیه ۲۳ تا آیه ۲۹ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و دوم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۶ تا آیه ۲۲ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۰۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه و یکم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۰ تا آیه ۱۵ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۹۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه پنجاه "سوره آل‌عمران از آیه ۱ تا آیه ۹" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۹۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهل و هفتم "سوره بقره از آیه ۲۷۵ تا آیه ۲۸۱" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۹۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهل و سوم "سوره بقره از آیه ۲۵۷ تا آیه ۲۵۹" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۷۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهل و یکم "سوره بقره از آیه ۲۴۷ تا آیه ۲۵۲" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۷۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه چهلم "سوره بقره از آیه ۲۴۶ تا آیه ۲۴۸" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۷۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سی و هشتم "سوره بقره از آیه ۲۳۴ تا آیه ۲۳۷" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۷۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

خبرگزاری میزان-در این بسته خبری، منتخب مهم‌ترین، پربازدیدترین و جذاب‌ترین خبر‌های این هفته گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۴۵۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سی و ششم "سوره بقره از آیه ۲۲۵ تا آیه ۲۳۰" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۴۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سی و پنجم "سوره بقره از آیه ۲۲۰ تا آیه ۲۲۴" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۴۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سی و چهارم "سوره بقره از آیه ۲۱۶ تا آیه ۲۱۹" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۴۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه سی و سوم "سوره بقره از آیه ۲۱۱ تا آیه ۲۱۵" را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۴۴۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶