تلاوت قرآن
خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و نهم "سوره النساء از آیه ۱۲۸ تا آیه ۱۳۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و هشتم "سوره النساء از آیه ۱۲۲ تا آیه ۱۲۷ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه یکصد و دوم "سوره النساء از آیه ۱۴۸ تا آیه ۱۵۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۶۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و ششم "سوره النساء از آیه ۱۰۶ تا آیه ۱۱۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۵۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و پنجم "سوره النساء از آیه ۱۰۲ تا آیه ۱۰۵ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و چهارم "سوره النساء از آیه ۹۵ تا آیه ۱۰۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه نود و سوم "سوره النساء از آیه ۹۲ تا آیه ۹۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۶۴۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و دوم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۶۶ تا آیه ۱۷۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هشتاد و دوم "سوره النساء از آیه ۲۴ تا آیه ۲۶ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هشتاد و یکم  "سوره النساء از آیه ۲۰ تا آیه ۲۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هشتادم "سوره النساء از آیه ۱۵ تا آیه ۱۹ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و هشتم "سوره النساء از آیه ۷ تا آیه ۱۱ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و هفتم "سوره النساء از آیه ۱ تا آیه ۶ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۸۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و پنجم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۸۷ تا آیه ۱۹۴ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۷۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و چهارم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۸۱ تا آیه ۱۸۶ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۷۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه هفتاد و سوم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۷۴ تا آیه ۱۸۰ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۷۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصت و نهم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۴۹ تا آیه ۱۵۳ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۶۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصت و هشتم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۴۱ تا آیه ۱۴۸ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۵۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصت و هفتم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۳۳ تا آیه ۱۴۰ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۵۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

خبرگزاری میزان-تلاوت صفحه شصت و چهارم "سوره آل‌عمران از آیه ۱۰۹ تا آیه ۱۱۵ " را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.
کد خبر: ۵۵۴۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶