زندان های فرانسه
بررسی‌ وضعیت زندان‌ها در فرانسه نگران کننده بودن اوضاع در این مراکز را آشکار می‌کند.
کد خبر: ۴۵۶۴۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

زندان‌های فرانسه در سال جاری به رکورد بی سابقه ای از تراکم جمعیت زندانیان رسیدند.
کد خبر: ۴۵۴۱۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در فرانسه در حالی ادامه دارد که کمیته وزرای شورای اروپا به زودی اجرای حکم دیوان اروپایی حقوق بشر در این باره توسط فرانسه را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۴۵۱۳۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه برای زندانیان این کشور مرگبار شده است.
کد خبر: ۴۳۰۲۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

رکورد ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه یکی پس از دیگری شکسته می شود.
کد خبر: ۴۲۷۸۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱