مدیرکل دفتر فنی و مهندسی زندان‌های کشور: ۲۰ زندان از مراکز استان‌ها به خارج از محدوده شهری انتقال می‌یابند

۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۹:۵۱
کد خبر: ۴۷۱۶۲۰۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی زندان‌های کشور: ۲۰ زندان از مراکز استان‌ها به خارج از محدوده شهری انتقال می‌یابند
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی زندان‌های کشور به تاریخچه طرح انتقال زندان‌های قدیمی و فرسوده به خارج از محدوده شهر‌ها اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۰ این طرح در مجلس طرح شد و همیشه با مشکات عمد‌های روبرو بود، اما در برنامه ششم توسعه بند پ ماده ۱۱۳ این موضوع به جد پیگیری می‌شود و باید ۲۰ زندان اصلی مراکز استان‌ها به خارج از محدوده شهری انتقال یابند. 

خبرگزاری میزان - جلسه امکان سنجی انتقال زندان شهرستان ماکو به خارج از محدوده شهری در منطقه آزاد تجاری و صنعتی به میزبانی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی شهرستان ماکو با حضور مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان زندان‌های کشور و مدیرکل زندان‌های استان با شرکت فرماندار، مسئولین شهری و کارشناسان حوزه عمران منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو به ریاست گروسی برگزار شد. 

در این جلسه بعد از ارائه گزارش معاونت مهندسی و عمرانی منطقه آزاد تجاری ماکو در خصوص علت جابجایی محل زندان فعلی ماکو در ورودی شهر توریستی و بازرگانی به محدوده خارج از شهر موضوعات مهم انتقال با ارائه شاخص‌های کارشناسی بررسی شد، سپس بر اساس موقعیت ژئوپلتیک منطقه محل‌های چهارگانه در نظر گرفته شده با وضعت جغرافیایی، زمین شناسی و همچنین بهره مندی از مشخصات استقرار زندان از لحاظ امکانات زیر ساختی و امنیتی تشریح شد. 

گروسی رئیس سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو با اشاره به تهیه طرح جامع تفصیلی توسعه منطقه آزاد ماکو گفت که در حاشیه سفر دادستانی کل کشور به ماکو با عزم آگاهانه از موضوع انتقال زندان شهر را طرح مساله کردیم و آمادگی خود برای همکاری با سازمان زندان‌های کشور در خصوص تامین بهترین محل زندان با شاخص‌های امنیتی و زیرساخت‌های انتقال انرژی و فیبر نوری در منطقه دسترس مردم و سهولت ارتباط با ۴ شهر منطقه را اعلام داشتیم. 

رئیس منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو گفت: همچنین در حمایت از تولید مددجویان در زندان و ایجاد فرصت اشتغال آمادگی همکاری با سازمان زندان‌ها برای ایجاد قطب اشتغال در این منطقه با بهره مندی از امکانات قانونی مناطق آزاد تجاری را داریم وی به معافیت‌های بیست ساله در منطقه آزاد تجاری ماکو برای سرمایه گذاران و کارآفرینان اشاره کرد و گفت بخشی از مواد اولیه تولیدات زندان‌ها را با نازلترین قیمت اقتصادی جهت رشد تولید در اختیار کارآفرینان طرف قرار داد زندان‌ها می‌گذاریم. 

فتحی مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی با اعلام خرسندی از تعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با کار آفرینان بخش خصوص در جهت اشتغال زندانیان ابراز امیدواری کرد و بیان کرد: در توسعه شهری منطقه آزاد تجاری ماکو متناسب با شاخص‌های توسعه در افق چندین ساله با تمام توان آماده همکاری در زیباسازی مبلمان شهری برای جذب توریست و نمای زیبای منطقه هستیم.

مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی گفت: پیچیدگی مسائل و آسیب‌های اجتماعی و تراکم جمعیت کیفری بخصوص در شهر‌های چهارگانه منطقه آزاد تجاری ماکو ما را به ساخت و تجهیز زندان در افق ۵۰ ساله با ظرفیت ۵۰۰ نفر زندانی در منطقه مناسب با لحاظ رعایت حقوق اولیه زندانیان و خانواده آن‌ها بر می‌انگیزد که لازم است مسئولین تمام جوانب توسعه زندانبانی اسلامی در دوران تحول قضایی را در نظر گرفته و با افق متعالی خوش بینانه به مسائل تربیتی و بازسازگاری اجتماعی در ذیل برنامه‌های اشتغال و حرفه آموزی و فعالیت‌های عمده آموزشی و تربیتی به نکته نظر متناسب در تهیه زمین و ساخت زندان ماکو برسند. 

وی گفت: این نوع تعامل و همکاری با افق‌های تعالی در تربیت نفوس انسان‌های بخطا رفته ما را در رسالت سخت خود دلگرم نگه می‌دارد و قطع یقین نگرش انسان دوستانه در ساخت زندان جدید ماکو با اعمال برنامه‌های تفکیک و طبقه بندی و مجتمع‌های اشتغال و حرفه آموزی ما را در آتیه زندانبانی اسلامی یاری خواهد کرد. 

مشاور رئیس سازمان زندان‌ها و مدیرکل دفتر فنی و مهندسی زندان‌های کشور به تکالیف اجرایی مهم به عنوان ماموریت اصلی سازمان در سند تحول قضایی کشور اشاره کرد و به ضرورت طرح تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرایم و سن آن‌ها اشاره کرد و گفت:ساختار فضای فیریکی زندان باید مطابق با استاندارد‌های زندانبانی اسلامی باشد.

حاج محمدی گفت: نگاه به توسعه فضای زندان باید نگرش درمان محور باشد برای همین در نظر گرفتن فضای لازم برای حرفه آموزی، اشتغال و انجام فرایض دینی و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در تیپ جدید ساخت زندان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و این موضوع با توجه به موقعیت منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و دیدگاه عالی در توسعه فعالیت‌های اشتغال و رشد تولید مددجویان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی اهمیتی زیادی دارد که امیدواریم با بررسی‌های بعمل آمده و شناسایی کارشناسانه دومنطقه از چهار محل درنظر گرفته شده و با تخصیص ۳۰ هکتار این امر مهم تحقق مییابد.

حاج محمدی در ادامه به تاریخچه طرح انتقال زندان‌های قدیمی و فرسوده به خارج از محدوده شهر‌ها اشاره کرد و گفت از سال ۱۳۸۰ این طرح در مجلس طرح شد و همیشه با مشکات عمد‌های روبرو بود، اما در برنامه ششم توسعه بند پ ماده ۱۱۳ این موضوع به جد پیگیری می‌شود و باید ۲۰ زندان اصلی مراکز استان‌ها به خارج از محدوده شهری انتقال یابند. 

وی در ادامه به موضوع قانون مولد سازی و تسهیل گری قانونی در واگذاری و تغییر کاربری برای فروش زمین زندان‌ها اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های ماده ۵ در راس آن‌ها استانداران و حتی شهرداران ملزم به تغییر کاربری و مساعدت در فروش، تهاتر، مشارکت و مزایده در واگذاری زمین و ابنیه زندان‌های قدیمی در داخل محدوده شهری هستند. 

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان زندان‌های کشور در جلسه تعاملی با مسئولین منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو با اشاره به دستاورد‌های زندانبانی تحولی در دوران گذر به یک رویکرد متعالی بازسازگاری اجتماعی گفت: تمایلی به توسعه فضای زندان نداریم رویکرد قانون مجازات اسلامی پیشرو بر اعمال جایگزین‌های حبس می‌باشد و در این امر با تولید و توسعه پابند الکترونیک موفقیت‌های مهمی در سطح منطقه کسب کرده ایم و زندانی با مراقبت الکترونیک پابند در کنار خانواده. برای تامین معاش و حفظ کیان خانواده تلاش می‌کند و هزینه‌های زندان و عوارض ناشی از آن را کاهش می‌دهد. 

وی به برنامه‌های اشتغال زندانیان اشاره کرد و گفت: در تامین زمین جدید برای انتقال زندان شهرستان ماکو با توجه به ضرورت منطقه آزاد تجاری و صنعتی بخش مهم و اعظم زندان را در پوسته میانی به کارگاه‌های اشتغال زندانیان اختصاص دهید واین امر را با افق ۵۰ ساله برای کمک به رشد تولید منطقه و کشور در نظر بگیرید که ما در دورنمایی اتی زندانیانی تحولی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندانی بیکار نخواهیم داشت.

 جلسه دوساعته تعامل مسئولین سازمان زندان‌های کشور و منطقه ازاد تجاری و صنعتی ماکو بر حول محور تامین زمین مناسب برای انتقال زمین شهرستان با مصوبات شناسایی دو زمین مناسب و قرار نشست مشترک در ستاد سازمان برای قطعیت امر ساخت موکول شد. 

انتهای پیام/

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *