معسر
کد خبر: ۷۷۹۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد.
کد خبر: ۴۲۵۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

چنانچه دادگاه فردی را از پرداخت محکومٌ به (آنچه که قاضی حکم به پرداخت آن نموده است) معسر شناخته باشد وی محکومٌ به را به صورت تقسیط شده پرداخت می‌نماید.
کد خبر: ۳۷۸۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید، ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند.
کد خبر: ۳۷۲۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

قانون، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی خود به طلبکاران معاف می کند؟ از نظر قانون، "مُعسر" کیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش ها پاسخ داده اند.
کد خبر: ۲۴۹۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸

اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست.
کد خبر: ۱۹۷۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵

قانونگذار امکانی را برای زوج و زوجه در نظر گرفته تا بتوانند بعد از اعسار، درخواست کاهش در پرداخت اقساط مهریه را داشته باشد.
کد خبر: ۱۵۰۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
کد خبر: ۱۴۴۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

خبرگزاری میزان - عدالت خواه در دیدار با مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :آزادی زندانیان معسر در اولویت فعالیت های دستگاه قضایی استان کرمانشاه است.
کد خبر: ۹۸۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴