متن کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه
مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه صدور مجوز مشاغل حقوقی وجود انحصار و کارشکنی ذی‌نفعان است. با توجه به همین مسئله، سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۴۷۷۱۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

شفافیت یکی از پرتکرارترین عناوین سند تحول و تعالی قوه قضاییه است. شفافیت در رسیدگی، شفافیت در عملکرد و انتشار عمومی آمار و اطلاعات از جمله برنامه‌های سند تحول برای تحقق این موضوع مهم در قوه قضاییه است.
کد خبر: ۴۷۶۹۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

سند تحول قضایی برای رفع مشکل مواجهه نامتناسب با تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی، ذیل راهبرد «تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» به بیان پنج راهکار اجرایی پرداخته است.
کد خبر: ۴۷۶۹۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی به‌صورت علنی، با حضور هیئت منصفه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه، راه‌حل مشخصی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل کم‌توجهی به جرایم سیاسی ارائه کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۹۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی و ده راه‌حل مشخص ارائه کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۹۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

حمایت از نقد‌های سازنده و منصفانه از طریق برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضاییه با منتقدان و صاحب‌نظران، راهکار سند تحول قضایی برای حمایت از آزادی بیان است.
کد خبر: ۴۷۶۹۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» راهکاری است که، درسند تحول قضایی برای شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات و رفع ابهام از قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، مشخص کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۹۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی، شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت و طراحی نظام انگیزشی مناسب، راه‌حل‌های اجرایی سند تحول قضایی برای رفع مشکل تضییع حقوق عامه است.
کد خبر: ۴۷۶۸۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.
کد خبر: ۴۷۶۸۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه، راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه» مشخص کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۸۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
کد خبر: ۴۷۶۸۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مصوب رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۴ فصل است.
کد خبر: ۴۷۶۸۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

استعلام آنی اموال مدعیان اعسار، الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان همزمان با احضار یا جلب متهم، برگزاری مزایده‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ساماندهی فرآیند‌های تصفیه امور ورشکستگی، برنامه سند تحول برای کاهش دخالت انسانی در شناسایی اموال محکومان و برگزاری مزایده و هوشمندسازی آن است.
کد خبر: ۴۷۶۸۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

سند تحول قضایی راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را برای رفع مشکل این پرونده‌ها تعیین کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۸۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار و تسهیل پرداخت هزینه دادرسی دو راهبرد سند تحول برای رفع مشکل حجم بالای ادعا‌های مربوط به اعسار در راستای کاهش اطاله دادرسی است.
کد خبر: ۴۷۶۸۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق، اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های معوق، راهکار سند تحول برای رفع مشکل نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی، است.
کد خبر: ۴۷۶۸۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و تسهیل فرآیند‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه این امر، دو راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ایجاد سازوکار‌های انگیزشی و حقوقی مناسب در زمینه تحقق فصل خصومت است.
کد خبر: ۴۷۶۸۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

سند تحول برای رفع مشکل تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی، ضمن ارائه راهبرد اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیکی، پنج راهکار مشخص کرده است.
کد خبر: ۴۷۶۸۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها و هوشمندسازی حداکثری فرآیند‌های رسیدگی، سه راهبرد سند تحول برای رفع مشکل وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیند‌های رسیدگی، در راستای کاهش اطاله دادرسی است.
کد خبر: ۴۷۶۸۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی، قضازدایی از دعاوی فاقد ماهیت قضایی و کاهش مراحل غیرضروری دادرسی راهبرد‌های سند تحول قضایی برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در راستای رفع مشکل اطاله دادرسی است.
کد خبر: ۴۷۶۸۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷