برنامه هفتم
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه الزامی وجود ندارد تا مسئله مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در قالب طرح جداگانه تصویب شود، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در برنامه هفتم توسعه بگنجانند یا از دولت بخواهند برای تصویب زودتر، این موضوع را در لایحه بودجه قرار دهد
کد خبر: ۴۵۴۵۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه،برنامه‌ هفتم باید اقتصاد کشور را پویا کند، گفت: برنامه‌ ششم برنامه‌ بسیار خوبی بود و رهبر انقلاب هم فرمودند برنامه خوبی است.
کد خبر: ۴۴۴۲۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

معاون اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری گفت: گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، چارچوب کلان اقتصادی (به معنای جدول کلان اقتصادی) تهیه شود و اهداف تعریف شده برای برنامه توسعه باید امکان تحقق داشته باشد.
کد خبر: ۷۷۴۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵