دانستنی‌های حقوقی|

قانون انتقال سند خودرو

۰۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۶:۱۳
کد خبر: ۴۷۰۴۴۷۴
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
قانون انتقال سند خودرو
صرف داشتن برگ سبز ماشین و درج نقل و انتقالات در آن، به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو، کافی است.

خبرگزاری میزان - به جهت توان اثباتی سند مالکیت، تمامی افرادی که اقدام به انعقاد عقود تملیکی، نظیر بیع ملک یا خودرو می‌نمایند، به دنبال این مساله هستند که سند ملک یا خودرو، از نام مالک قدیم، به نام مالک جدید، انتقال یابد تا بدین واسطه، بتوانند، به راحتی و بدون وجود منع قانونی، نسبت به هرگونه دخل تصرف در مال خود، نظیر فروش، اجاره، صلح، هبه و امثال آن، اقدام نمایند و در محاکم، با استفاده از سند رسمی، مالکیت خود را بر مال منقول یا غیر منقول، نظیر ملک یا خودرو، اثبات کنند.

از آنجا که بخش زیادی از پرونده‌های محاکم دادگستری را پرونده‌های مربوط به انتقال سند مالکیت خودرو، تشکیل می‌داد، قانون گذار و دولت، با هدف تسریع و تسهیل روند انتقال سند رسمی خودرو، اقدام به ایجاد تغییراتی در نحوه انتقال سند رسمی مالکیت خودرو نمودند و قانون جدید انتقال سند خودرو را تصویب کردند و بدین ترتیب، تحولی عظیم، در روند نحوه انتقال سند، برای تعویض پلاک و سایر موارد مربوط به بیع ماشین، ایجاد کردند.

قانون انتقال سند خودرو

مضمون بندهای ۲ و ۳ بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، تاکید بر ضرورت و الزام مراجعه طرفین معامله خودرو، به دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت معاملات خودرو بود و به موجب آن، اغلب افراد، در مبایعه نامه خودرو، تاریخ انتقال سند رسمی مالکیت از نام مالک قدیم به نام مالک جدید را درج می‌کردند و در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه، اقدام به ثبت دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو می‌نمودند.

همچنین، ماده، ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقرر می‌داشت: «نقل و انتقال خودرو، به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه، مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» بر اساس این ماده نیز، هرگونه انتقال مالکیت، به موجب سند رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفت.

در سال هزار و سیصد و نود و نه، دادنامه مورخ دوم اسفند هزار و سیصد و نود و نه هیئت دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ و ۳ بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک را ابطال کرد و برگ سبز یا برگ کمپانی خودرو را در حکم سند رسمی خودرو اعلام نمود و صرف درج نقل و انتقال، توسط مراجع تعیین شده پلیس راهنمایی و رانندگی، در برگ سبز خودرو را برای انتقال سند مالکیت خودرو، کافی دانست.

قانون جدید انتقال سند خودرو، قانونی است که برگ سبز یا برگ کمپانی خودرو را سند رسمی مالکیت می‌داند و بر اساس آن، صرف درج نقل و انتقال مالکیت خودرو در آن، برای رسمیت انتقال مالکیت خودرو، از مالک قدیم به نام مالک جدید، کافی است.

بدین ترتیب، از این به بعد، هیچ ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی، برای انتقال مالکیت سند رسمی خودرو، وجود ندارد و هر دفترخانه‌ای که به غلط، بر الزام چنین امری، تاکید کند، متخلف محسوب شده و می‌توان از او به کانون سردفتران، شکایت کرد.  

بر اساس قانون جدید انتقال سند خودرو، تنها در صورتی الزام به انتقال سند رسمی، از طریق دفترخانه، وجود خواهد داشت که خود طرفین، تمایل به انجام چنین امری داشته باشند و بخواهند، انتقال مالکیت را به موجب سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی، انجام دهند. در غیر این صورت، صرف داشتن برگ سبز خودرو، تنظیمی توسط مراجع تعیین شده پلیس راهنمایی و رانندگی، به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو، کافی است.

نحوه انتقال خودرو

در ابتدا، طرفین عقد بیع خودرو که مبایعه نامه آن را تنظیم کرده‌اند باید، پس از اخذ نوبت از سامانه نوبت دهی تعویض پلاک، همراه یکدیگر، در مراکز تعویض پلاک خودرو حاضر شده و اقدام به تعویض پلاک خودرو نمایند که البته، در صورت عدم امکان حضور فروشنده، او باید، به خریدار، وکالت رسمی دهد تا خریدار بتواند، به وکالت از او، در مراکز تعویض پلاک، حضور یابد.

بعد از تعویض پلاک، در مراجع تعیین شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و تایید مواردی نظیر اصالت وسیله نقلیه و تایید هویت مالک، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، برگ سبز خودرو، به عنوان سند مالکیت مالک جدید، صادر گردیده و با درج شماره سنا یا همان شماره مالکیت خودرو در بالای برگ سبز صادره، مهر تاییدی بر رسمیت برگ سبز صادره، زده می‌شود و بین یک هفته تا سی روز، برگ سبز، به آدرس پستی مالک جدید، ارسال می‌شود.

در بخش اول برگ سبز، شناسنامه خودرو، یعنی، مشخصات آن که شامل نوع، رنگ، تیپ، ظرفیت، تعداد سیلندر، نوع سوخت، تعداد چرخ، تعداد محور، شماره شاسی، شماره موتور و شناسه وسیله نقلیه است، درج می‌گردد و در بخش دوم آن، اطلاعات هویتی و شخصی مالک. شایان ذکر است، علاوه بر برگ سبز خودرو، کارت هوشمند خودرو نیز صادر شده و در اختیار مالک، قرار خواهد گرفت که این کارت، دربردارنده اطلاعات مندرج در برگ سبز خودرو نیز است.

تعویض پلاک بدون انتقال سند

در گذشته، صرف داشتن برگ سبز خودرو، برای تعویض پلاک و اعطای وکالت تعویض پلاک خودرو به خریدار، برای حضور در مراکز تعویض پلاک کافی نبود و چنانچه شخصی، پس از خرید یک خودرو، بدون انتقال سند رسمی خودرو از نام مالک قدیم به نام مالک جدید و از طریق دفترخانه، قصد داشت، خودرویی را که از کسی خریده، به دیگری بفروشد و برای تعویض پلاک، اقدام نماید، این امر، ممکن نبود.

در این راستا، بند سه بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، مقرر می‌داشت: «در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو، کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده، تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال، می‌توانند، به عنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو، به شخص دیگری وکالت دهند.» 

البته امروزه، به موجب قانون جدید انتقال سند خودرو، صرف برگ سبز خودروی صادره از سمت پلیس راهور و مراکز مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی، برای انتقال مالکیت و انجام مراحل تعویض پلاک، کافی بوده و در صورتی که مالکیت یک خودرو، با برگ سبز، به نام خریدار جدید، منتقل شده باشد، خریدار جدید نیز می‌تواند، اقدام به فروش خودرو با برگ سبز کرده و همراه خریدار تازه یا با اعطای وکالت کاری به او، برای تعویض پلاک، اقدام نماید.  

در صورتی که سردفتر دفترخانه‌ای، برای ثبت وکالت حضور در مراکز تعویض پلاک، سند رسمی بخواهد و بدین ترتیب، طرفین را ملزم به تنظیم سند رسمی کند، مرتکب تخلف شده و می‌توان از او، به کانون سردفتران، شکایت کرد تا جریمه‌های قانونی، بر وی، اعمال گردد؛ چرا که دادنامه مورخ دوم اسفند هزار و سیصد و نود و نه هیئت دیوان عدالت اداری، صراحتا، موکول کردن تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگر به موجب آن را و همچنین، اعطای وکالت به خریدار جدید برای حضور در مراکز تعویض پلاک را، مغایر قوانین می‌داند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
captcha