دیه در رفتگی

۰۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۰:۲۵
کد خبر: ۴۳۶۷۸۳۰
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
میزان دیه در رفتن استخوان بدن از مفصل، دیه در رفتگی استخوان ترقوه و دیه در رفتگی استخوان دنده، به ترتیب دو سوم دیه آن عضو، بیست هزارم دیه کامل و پنج هزارم دیه کامل است.

خبرگزاری میزان – در سال ۱۴۰۱، میزان دیه در رفتن استخوان بدن از مفصل، دیه در رفتگی استخوان ترقوه و دیه در رفتگی استخوان دنده، به ترتیب دو سوم دیه آن عضو، بیست هزارم دیه کامل و پنج هزارم دیه کامل است. در صورتی که عمل مرتکب، سبب از کار افتادگی نشده باشد، به فرد آسیب دیده، میزان ارش در رفتن استخوان تعلق می‌گیرد.

براساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه، مالی است که در شرع مقدس، برای مجازات جنایت غیرعمدی، بر نفس و اعضا بدن و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مشخص شده است. در قانون مجازات اسلامی، برای برخی اعضا، دیه و برای برخی دیگر، ارش تعیین شده است که با تشخیص پزشکی قانونی، مشخص می‌شود که برای یک جنایت، طبق قانون، باید دیه یا ارش پرداخت شود.

آسیب‌های جسمانی و پرداخت دیه برای مجازات، از مواردی هستند، که در جامعه، امکان وقوع آنها زیاد است. اگر مرتکب، آسیبی وارد کند که به صورت غیر عمد باشد و یا اگر عمدی است، دارای قصاص نبوده و این آسیب سبب در رفتن عضوی از بدن شود، باید برای مجازات آسیب وارد شده، به مجنی علیه، دیه در رفتگی پرداخت شود. میزان دیه در رفتن هر عضو، مانند در رفتن استخوان بدن از مفصل، ترقوه و دنده، متفاوت بوده که مجنی علیه، برای احقاق خود، باید نسبت به آن، آگاهی داشته باشد.

دیه در رفتگی استخوان از مفصل

دیه، از مجازات‌های اصلی در قانون مجازات اسلامی است که برای جنایت‌های غیر عمدی، بر نفس و اعضا بدن، منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، پرداخت می‌شود. یکی از آسیب‌هایی بدنی که دیه یا ارش به آن تعلق می‌گیرد، در رفتگی استخوان از مفصل، می‌باشد که میزان مبلغ آن، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی: «در رفتن استخوان بدن از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت، موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌باشد.»

بر اساس حکم این ماده، برای آن که مشخص گردد که آسیب وارد شده، مشمول دریافت دیه بوده یا ارش، باید متخصص پزشکی قانونی، وضعیت آسیب را بررسی کند. در صورتی که عمل مرتکب، سبب از کار افتادگی نشده باشد، به فرد بزه دیده، میزان ارش در رفتن استخوان بدن تعلق می‌گیرد.

با توجه به متن ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی، دیه در رفتگی ۱۴۰۱ استخوان از مفصل، معادل دو سوم دیه همان عضو می‌باشد. به عنوان مثال، میزان دیه هر دست، معادل نصف دیه کامل است که بر اساس دیه سال ۱۴۰۱، ۳۰۰ میلیون تومان می‌باشد. دیه در رفتگی ۱۴۰۱ استخوان از مفصل دست، به موجب حکم این ماده از قانون، معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است.

در انتهای متن ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع اشاره شده است که اگر در رفتن استخوان بدن از مفاصل، درمان شود و دیگر عیبی متوجه فرد آسیب دیده نباشد، مبلغی معادل چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو آسیب دیده، باید پرداخت شود. در مثال دست، مبلغ دیه از در رفتگی استخوان مفصل دست، ۲۰۰ میلیون تومان بود که در این حالت، فرد مرتکب، باید چهار پنجم آن را بپردازد که معادل ۱۶۰ میلیون تومان می‌باشد.

دیه در رفتگی ترقوه

به موجب ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی: «دیه در رفتن استخوان ترقوه، بیست هزارم، دیه کامل است.» قیمت دیه کامل سال ۱۴۰۱، در ماه‌های غیر حرام، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. برای محاسبه دیه، بیست هزارم دیه کامل محاسبه می‌شود که معادل مبلغ ۱۲ میلیون تومان می‌باشد. همچنین، در رفتگی استخوان ۱۴۰۱ ترقوه، فقط مشمول دریافت دیه است و میزان ارش در رفتن استخوان بدن به آن تعلق نمی‌گیرد.

دیه در رفتگی استخوان دنده

به موجب ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی: "دیه ترک خوردن هریک از دنده‌های محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه در رفتگی آن، هفت ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هریک از دنده‌های دیگر، هفت هزارم دیه کامل و دیه در رفتن استخوان بدن آنها، پنج هزارم دیه کامل است. »

بنابراین، دیه در رفتگی ۱۴۰۱ دنده‌های محیط قلب، هفت و نیم هزارم دیه کامل است که بر اساس دیه سال ۱۴۰۱، مبلغی معادل ۳ میلیون و ۶۰۰ صد هزار تومان می‌باشد و دیه در رفتگی دنده‌های دیگر، پنج هزارم دیه کامل است که بر اساس آخرین میزان دیه که به تصویب قوه قضاییه رسیده است، مبلغی معادل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد. در رفتگی استخوان دنده، فقط مشمول دریافت دیه است و برای آن، ارش در رفتن استخوان بدن در قانون، در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *