گروه بندی مشاغل مالیاتی را بشناسید

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۶:۰۲
کد خبر: ۴۲۷۶۳۲۱
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
گروه بندی مشاغل مالیاتی ۱۴۰۱، بر مبنای نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات مشاغل است.

قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات را مشخص کرده و برای هریک، گروه بندی، نصاب و درصد مشخصی را جهت پرداخت مالیات، در نظر گرفته است. تا قبل از سال هزار و سیصد و نود و چهار، دسته بندی مشاغل، جهت پرداخت مالیات متعلقه، بر مبنای صنف فعالیت آن ها، بود؛ اما، پس از این سال، معیار گروه بندی مشاغل و مبنای درصد تعلق مالیات، تغییر کرد.

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب تیر ماه هزار و سیصد و نود و چهار، گروه بندی مشاغل مالیاتی، معیار‌های جدیدی یافت. بر اساس این آیین نامه، معیار گروه بندی مشاغل مالیاتی، نوع و حجم فعالیت مشاغل خواهد بود، نه صنف فعالیت که البته میزان درآمد و گروه بندی ها، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، متفاوت است.

معرفی گروه بندی مشاغل مالیاتی

اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمامی کشورها، امری رایج بوده و این موضوع، هموراه، یکی از ابزار‌های درآمدی دولت‌ها محسوب می‌گردد. با توجه به نقش و اهمیت مالیات، در کشور ما، قانونی مجزا، تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم، برای پیش بینی قواعد و تشریفات مالیات، در نظر گرفته شده و سامانه‌هایی همچون سامانه پرداخت قبض مالیاتی نیز راه اندازی گردیده است.

به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، انواع مالیات، نحوه پرداخت، مهلت پرداخت و افراد مشمول مالیات، مشخص و تعیین گردیده و تمامی افراد مشمول پرداخت مالیات، باید، با توجه به گروه بندی مشاغل مالیاتی و بر مبنای درصد مالیاتی که به آن ها، تعلق می‌گیرد، در موعد مقرر، نسبت به تسویه حساب مالیاتی خود، اقدام کنند، در غیر این صورت، برای آن ها، جرایم سنگین مالیاتی، در نظر گرفته خواهد شد؛ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، به معرفی گروه بندی مشاغل مالیاتی، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازیم و بگوییم که مودیان گروه اول، دوم و سوم، چه کسانی هستند و مبنای تعلق مالیات به آن ها، چیست.

قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات، گروه بندی مشاغل مالیاتی را در نظر گرفته و مشمولان تمام این گروه‌ها را ملزم به ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی tax.gov.ir، نموده است. بر مبنای معیار‌های این گروه بندی، صاحبان مشاغل، باید، با توجه به گروهی که به آن، تعلق دارند، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه نمایند.

گروه بندی مشاغل مالیاتی، قبل از تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مبنا و معیار متفاوتی داشت و اشخاص حقیقی، بر مبنای صنفی که به آن تعلق داشتند، به گروه خاصی، تعلق می‌گرفتند و باید، بر اساس درصد‌های مشخص شده برای هر گروه، اقدام به پرداخت مالیات می‌نمودند.

پس از تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مبنا و معیار گروه بندی مشاغل مالیاتی، تغییر کرد و نوع فعالیت و جمع حاصل از فروش کالا و خدمات ارائه شده، معیار گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی، در نظر گرفته شد. بر اساس این آیین نامه، مودیان گروه اول، دوم و سوم، انواع گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی هستند.

شایان ذکر است، اشخاص حقوقی، دارای گروه بندی مشاغل مالیاتی، نبوده و همواره، درصدی مشخص را به عنوان مالیات، به سازمان امور مالیاتی کشور، می‌پردازند که در بخش‌های بعدی مقاله، به تفصیل، در این خصوص، توضیح خواهیم داد.

گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی ۱۴۰۱

اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات که باید، با پر کردن و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه نمایند، در قانون مالیات‌های مستقیم، مشخص شده اند و برای آن ها، به موجب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گروه بندی مشاغل مالیاتی، در نظر گرفته شده است.

مودیان گروه اول: بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان گروه اول، مودیانی هستند که دارای یکی از دو شرطی که در بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، آمده باشند. این دو شرط، عبارتند از:

بر اساس برگ قطعی مالیاتی که به مودی مالیاتی یا نماینده قانونی او، تا پایان دی ماه سال قبل، ابلاغ می‌شود و معیار سنجش درآمد قطعی شده او می‌باشد؛ آخرین درآمد قطعی شده مودی، در سال قبل، اعم از درآمد حاصل فروش کالا و یا فروش کالا، همراه با ارائه خدمات، یا ده برابر درآمد قطعی شده مشمول مالیات، قبل از کسر معافیت ها، از سال ۱۳۹۱ به بعد تا قبل از شروع سال مالیاتی، بیش از ۳۰ میلیارد ریال باشد.

شخص حقیقی و صاحب شغل، فارغ از حجم فعالیتش، در صورتی که دارای کارت بازرگانی باشد یا صاحب کارخانه، واحد تولیدی و بهره برداری معادن بوده یا صاحب هتل‌های سه ستاره یا بیشتر از سه ستاره باشد یا صاحب بیمارستان و کلیلنک‌های تخصصی بوده یا صاحب مشاغل صرافی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز، موسسات حمل و نقل و حسابرسی باشد، مودی گروه اول خواهد بود.

مودیان گروه دوم: مودیان گروه دوم، مودیانی هستند که دارای شرطی که در بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، آمده باشند. این شرط، عبارت است از:

بر اساس برگ قطعی مالیاتی که به مودی مالیاتی یا نماینده قانونی او، تا پایان دی ماه سال قبل، ابلاغ می‌شود، و معیار سنجش درآمد قطعی شده او می‌باشد؛ آخرین درآمد قطعی شده مودی، در سال قبل، اعم از درآمد حاصل فروش کالا و یا فروش کالا، همراه با ارائه خدمات یا ده برابر درآمد قطعی شده مشمول مالیات، قبل از کسر معافیت ها، از سال ۱۳۹۱ به بعد تا قبل از شروع سال مالیاتی، بیش از ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

مودیان گروه سوم: بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان گروه سوم، مودیانی هستند که دارای کسب و کار‌های کوچک خود بوده و در شرایط دسته بندی مودیان گروه اول و دوم، قرار نمی‌گیرند.

گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقوقی ۱۴۰۱

همانند اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز باید، با ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، بر اساس نحوه و مراحلی که در قانون مالیات‌های مستقیم آمده، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه نمایند. چرا که در صورت عدم پرداخت به موقع مالیات، مشمول جریمه، خواهند شد.

اشخاص حقوقی، دارای گروه بندی مشاغل مالیاتی، نمی‌باشند و همواره، نرخ ثابتی را به عنوان مالیات، به سازمان امور مالیاتی، می‌پردازند. با این توضیح که، اشخاص حقوقی، هر ساله، باید، در موعد مقرر، اقدام به خود اظهاری مالیاتی کرده و بر اساس پیش بینی قانون مالیات مستقیم، با نرخ ۲۵ درصد، اقدام به پرداخت مالیات کنند.

با توجه به اهمیت زمان خود اظهاری مالیاتی و تاثیری که در تعلق یا عدم تعلق جریمه مالیاتی، به مشمولین دارد، جهت کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص زمان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، مطالعه مقاله‌ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید آمده است، به علاقه‌مندان این موضوع، پیشنهاد می‌گردد.

انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
captcha