داوری
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه مهمترین چالش در دستگاه قضایی حجم کثیر پرونده های ورودی است، گفت: راهکار این امر نه تنها افزایش جذب قضات و کادر اداری بلکه باید تلاش کنیم با ارائه راهکارهایی روند قضا زدایی را تقویت کنیم.
کد خبر: ۴۶۱۶۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰