پشه آئدس
شرکت توسعه کاربرد پرتوها قصد دارد با مقابله با پشه آئدس ، با روش استفاده از پرتوها به کنترل بیماری های عفونی مانند تب دنگی، تب زرد و زیکا کمک کند.
کد خبر: ۴۳۹۳۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸