فشارهای امریکا
کارشناسان می‌گویند مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رفتارهای سیاسی مشغول هزینه‌سازی برای کشورهای عضو آژانس و زائل ساختن اعتبار این نهاد بین‌المللی است.
کد خبر: ۴۳۰۵۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

رئیس پژوهشکده پاکستانی البصیره با بیان اینکه امروز کشورهای کمی در جهان آن هم به خاطر فشارهای آمریکا و یا منافع خود این کشور را مدافع حقوق بشر می دانند گفت:فجایع اخیر حقوق بشری آمریکا نشان داد که هژمونی این کشور به پایان رسیده است.
کد خبر: ۶۳۳۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

تحلیل گر سیاسی پاکستان گسترش روابط با ایران را راهکار اصلی برای برون رفت از مشکلات و چالش های پیش رو برای این کشور خواند.
کد خبر: ۴۵۸۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

مشاور امور اقتصادی نخست وزیر پاکستان گفت: اطمینان می‌دهم تحریم‌های آمریکا و دسیسه دشمنان نمی‌تواند روی روابط پاکستان و ایران به ویژه در مورد همکاری اقتصادی تأثیر‌گذار باشد.
کد خبر: ۳۸۹۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳