مزایده عمومی
تعداد 172 ملک مسکونی، تجاری و زراعی به ارزش بالغ بر 240 میلیارد تومان عرضه خواهد شد.
کد خبر: ۴۵۰۹۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی: پس از دستور فروش مقام قضایی فرآیند اجرایی فروش ۹۸۲ خودرو پس از تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شدند.
کد خبر: ۴۴۶۷۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

معاون مطبوعاتی با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: دنبال رفع نگرانی مطبوعات در خصوص انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌ها هستیم.
کد خبر: ۷۱۹۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

خانه ناصرالدین میرزا، پسر مظفرالدین شاه که چندی پیش کار مرمتش به پایان رسید، از طریق صندوق بازنشستگی به مزایده عمومی گذاشته شده است.
کد خبر: ۳۲۴۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

آگهی تجدید (نوبت دوم) مزایده عمومی بخشی از اموال بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی، منتشر شد.
کد خبر: ۲۳۲۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴