تفسیر
خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهل و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۷۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهل و چهارم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۶۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهل و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۶۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهل و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۵۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهل و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۵۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و چهلم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۵۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۵۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۴۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و چهارم و صد و سی و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و سوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی و یکم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و سی ام نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۲۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و بیست و نهم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۱۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و بیست و هشتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۱۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و بیست و هفتم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۱۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و بیست و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۱۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶

خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه صد و بیست و پنجم نهج البلاغه را می‌شنوید.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵