دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به چگونه نوشته می‌شود

۰۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۸:۰۵
کد خبر: ۷۱۱۹۶۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معسر از پرداخت محکومُ به کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن به طور موقت قادر به تادیه محکومُ به نیست.

- از جمله حقوق اساسی و شهروندی افراد حمایت قانونگذار می باشد؛ لذا همانطور که خواهان مورد حمایت مقنن است، خوانده نیز از حمایت هایی در امر دادرسی برخوردار است؛ یکی از این حمایت ها امکان پرداخت اقساطی محکومُ به یا پرداخت در مهلت مشخص می باشد.

از همین روی باید بیان داشت اعسار بر دو نوع "اعسار از پرداخت محکومُ به" و "اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی" است. به عبارت دیگر معسر از پرداخت محکومُ به کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن به طور موقت قادر به تادیه محکومُ به نیست.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

مشخصات طرفین:

مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.

در ستون خوانده یا خواندگان:

نام محکومُ له نوشته می شود.

در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:

صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره... صادره از... و تقسیط آن

دلایل و منضمات:

- کپی مُصَدَق دادنامه شماره...

- استشهادیه محلی

- استماع شهادت شهود

- فیش حقوقی

- قرارداد کاری با کارفرما

- اجاره نامه شماره...

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی/شورای محترم حل اختلاف

با سلام. به استحضار می رساند اینجانب... به موجب دادنامه شماره... مورخ... محکوم به پرداخت مبلغ... ریال در حق خواهان محترم شده ام. لکن از آنجا که بنده کارگر ساده یک مغازه بوده و حقوق دریافتی ماهیانه ام بر مبنای حداقل مقرر در قانون کار می باشد. همچنین بنده دارای یک منزل استیجاری با اجاره ی ماهیانه... ریال هستم. فلذا در شرایط کنونی دارای توان مالی کافی برای تادیه محکومُ به، به صورت یک جا نمی باشم. علی ای حال بنا به مراتب معروض از مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر اعلام اعسار اینجانب و تقسیط محکومُ به، با در نظر داشتن وضعیت مالی اینجانب، مورد استدعاست.ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *