بررسی مدارک ارائه شده از سوی متهم امامی توسط نماینده بانک سرمایه/قاضی: دفاع ماهیتی و شکلی کنید

۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷:۱۴
کد خبر: ۶۶۶۴۴۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی، وکیل متهم گفت: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست. باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.

-  ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاعیات خود بپردازند.

وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.

سند امنیت قضایی؛ شاهکار ریاست عدلیه

وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی‌دهند؛ البته نه اکثریت قضات.

وکیل متهم افزود: باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.

وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام است از مجلس تقاضای تفسیر نمی‌شود.

وکیل متهم افزود: فعالان اقتصادی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی، خصوصی یا آزاد است.

وی بیان داشت: برای بانک فرقی نمی‌کند که مشتری چه کسی باشد چرا که به واقع قصد مشارکت ندارد و تنها به فکر سود است و اگر سود به موقع پرداخت نشود مشتری باید جریمه پرداخت کند، آیا می‌توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت وضعیت حساب‌های بدهکاران داخلی خود را ارائه کند و نظری به سودهای بانک بیفکند.

وکیل مدافع متهم امامی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: چه تعداد از حقوقدانان داخلی با نظر قضایی شما موافق هستند؟

وی افزود: زمانی که پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود در ابتدا شکایت شاکی مطرح است که در این پرونده خبری ازآن نیست.

وکیل متهم امامی: چرا از شاکی حمایت می‌کنید؟
 
وکیل مدافع متهم امامی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا از شاکی حمایت و او را راهنمایی می‌کنید؛ متهم باید اسناد را ببیند و ایرادات آن شنیده شود. شما گوش شنوا دارید، ولی حرف شنیدن برای متهمی که در معرض شدیدترین حکم قرار دارد کافی نیست.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنم که تا قبل از این جلسات مورد اعتماد دستگاه قضایی بودم و به درجه بازنشستگی نائل آمدم که همین موضوع نشان‌دهنده این اعتماد است.

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا زمانی که نماینده دادستان موضوعی را در خارج از کیفرخواست مطرح می‌کند به او تذکر نمی‌دهید؟

وکیل مدافع متهم امامی بیان کرد: بانک سرمایه بر اساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه من طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده‌اند.

وی اظهارکرد: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؟ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است.
 
وی در ادامه گفت: در این پرونده اثری از شکایت اولیه و قرارداد مستند دعوی نیست. نماینده دادستان بگوید که تسهیلات بعدی از کدام جیب بانک خارج شده؟ بهترین دفاع، در چنین شرایطی سکوت تا زمان ارائه مدرک است؛ این حق موکل است که برای یک بارهم که شده اصول اسناد را ببیند.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: اینکه بانک سرمایه قصد مشارکت با موکل را نداشته همان درد مملکت است و اینکه اقدام به حبس تسهیلات کرده آیا در تعارض با مشارکت نیست؟

وی ادامه داد: پرونده مالیاتی موکل مشخص ، واضح و در حال بررسی است .

وکیل مدافع متهم امامی گفت: کارهایی که در دادسرای پولی وبانکی انجام می‌شود به هیچ وجه تخصصی نیست.
 
وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: شما با نتیجه اقدامات دادسرا حکم صادر می‌کنید؛ چگونه می‌گویید کاری به عملکرد بازپرس ندارید؛ بخش عمده استدلال دادسرا در انتساب جرم از متن یکی از آرای پیشین شما وام گرفته شده است؛ چگونه می‌توان تصور کرد که بازپرس با ارشاد سرپرست دادسرا سه روز قبل از آخرین دفاع موکل به معاونت قوه قضاییه نامه می‌زند که آخرین دفاع اخذ شده است.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: چگونه می‌توان تصور کرد که آقای قهرمانی و بازپرس در تاریخ 16 فروردین 98 با دعوت از دو کارشناس ساختمان از آنها خواسته‌اند که در مورد قیمت املاک توضیح دهند تا مبادا با اتهام بازداشت غیرقانونی مواجه شوند و اساسا چرا با نظر یک شعبه دیگر کارشناسی انجام گرفته است و شعبه 8 موکل را بدون ارسال احضاریه راس ساعت 5 و نیم عصر بازداشت و روانه زندان می‌کند؟
 
قاضی خطاب به وکیل متهم: مطالب شما در چارچوب کیفرخواست نبود 

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم امامی اظهار کرد: مطالب شما در چارچوب کیفرخواست نبود این وظیفه شما است که پرونده را بخوانید و مستندات را اخذ کنید. شاکی می‌گوید که شکایت طبق مستندات است.
رییس دادگاه خطاب به وکیل گفت: شما نماینده یا وکیل محکومان و متهمان نیستید و باید از پرونده خود دفاع کنید، اما تا امروز از شما دفاع ماهیتی ندیدیم.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌هایی که وکیل متهم امامی در دفاعیات خود به آن اشاره کرده بود، گفت: آن پرونده ۱۳۹ میلیارد تومان است که وصول و پرداخت شده است مطالبی که می‌گویید دفاع از موکلتان نیست و این خطابه‌ها نیز موثر نیست چرا که باید دفاع حقوقی داشته باشید.

قاضی گفت: اگر توانایی علمی دارید، دفاع ماهیتی و شکلی کنید و اگر ندارید نوبت به سایرین می‌رسد.

وی افزود: در خصوص مطالبی که در مورد رسانه‌ها مطرح کردید باید بگویم که من مسئول رسانه نیستم و باید قضاوت کنم. من فقط باید به پرونده رسیدگی کنم و می‌دانم رسیدگی به مفاسد اقتصادی در هر مرحله از مراحل اشخاص چه اقداماتی را انجام می‌دهند؛ از اقدام حیثیتی گرفته تا اقدام جانی. اما ما ایستادگی کامل داریم و از مدار قانون خارج نمی‌شویم.

قاضی عنوان کرد: ارزیابی دادگاه در رای است. شما دنبال جدل هستید. در چارچوب کیفرخواست دفاع کنید.

وی با اشاره به ذکر اشتباه برخی از مواد قانونی توسط وکیل متهم امامی گفت: اینکه مواد قانونی را اشتباه می‌گویید صحیح نیست.

در ادامه رییس دادگاه از متهم امامی خواست تا جهت ارائه توضیحات در خصوص بخش دیگری از اتهامات خود در جایگاه قرار گیرد.

متهم امامی: رسانه‌ای شدن دادگاه به درخواست من نبوده 
 
متهم امامی گفت: قبل از ورود به دفاعیات لازم دانستم که برای طراحی دفاع نکاتی را عرض کنم من در جلسه قبل ماهیتی دفاع کردم و حواشی را می‌نویسم که زودتر تمام شود؛ از طرفی رسانه‌ای شدن دادگاه به درخواست من نبوده بلکه به درخواست شما و با مجوز دادستانی بوده و شما خواستید که دوربین‌ها در اینجا باشند و زمانی که قرار است دوربین‌ها در اینجا باشند بر خود لازم می‌دانم که در خصوص ادعا‌هایی که خارج از کیفرخواست توسط نماینده دادستان مطرح می‌شود صحبت کنم چرا که این سمت میز هم، شخص، خانواده و آبرو دارد.
 
در ادامه این جلسه دادگاه متهم امامی گفت:‌ ما اول انسان هستیم بعد قاضی؛ من اول انسان هستم بعد متهم.
 
این متهم ادامه داد: من نیز مثل شما خانواده دارم؛ من شروع کننده جنگ رسانه‌ای نبودم؛ من دست تک تک افراد رسانه‌ایم را می‌بوسم تمام کارهای رسانه‌ای من زیرنظر همین وزارت ارشاد که زیرمجموعه حاکمیت است انجام شده است.
متهم امامی ادامه داد: اگر این جلسات دادگاه علنی بود و آن را همگان می‌دیدند در جلسه چهارم و پنجم تناقضات آن مشخص می‌شد
 
این متهم ادامه داد: وقتی ناخواسته از رسانه‌هایی که من را دزد نامیده‌اند شکایت کردهم تنها به من یک سند ارائه دادند و آن هم به قول نماینده دادستان،عکس یک وایتبورد در پرونده بانک سرمایه بوده که شما قاضی آن بوده‌اید.
 
متهم امامی ادامه داد: آقای قهرمانی با کلیپ قدردانی رییس دیوان و 20:30 نمی‌توان راه را کوتاه کرد.
 
در ادامه این جلسه دادگاه متهم گفت: وقتی مدرکی ارائه می‌دهیم می‌گویند چگونه این مدارک را پیدا کرده‌اید در حالی که بانک سرمایه باید اطلاعاتش در معرض دید عموم باشد ترس از افشای چه رازی است که همه را نگران کرده است.
 
این متهم اضافه کرد:‌ آقای بانکی که دارید از قراردادها دفاع می‌کنید افرادی در دادگاه با همین قراردادها محاکمه شده‌اند اگر این قراردادها درست است چرا محاکمه شده‌اند اگر نیست، چرا به آن استناد می‌شود، من هنوز نفهمیدم شرکت سون با داشتن حساب و وثیقه بانکی احداث پالایشگاه چه عمل مجرمانه‌ای انجام داده است؟ در پرونده سون چه اشکال کیفری وجود دارد؟ من مدارکی را ارائه می‌کنم.
 
قاضی از متهم خواست مدارکش را ارائه کند.
 
قاضی پس از بررسی مدارک، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مدارکی که ارائه شده است دست نوشته خودتان است و مابقی مدارک نیز در پرونده وجود دارد.
 
قاضی خطاب به متهم امامی گفت: صورت حساب و گردش حساب شما باید قبل از اخذ تسهیلات باشد.
 
متهم پاسخ داد: ما سندی داریم که ۲۴ میلیارد گردش داریم.
 
قاضی خطاب به محمد امامی گفت: شما باید ریز موارد قبل از ۹۲ را ارائه دهید، مستندات را باید ارائه دهید تا ما نیز استعلام کنیم.
 
قاضی ادامه داد: شما در چه تاریخی وام گرفته‌اید و در چه تاریخی افتتاح حساب کرده‌اید؟
 
متهم پاسخ داد: ۹۲.۰۷.۲۲ افتتاح حساب کردم و در پایان برج ۹ تسهیلات گرفته‌ام.
 
این متهم ادامه داد: تا قبل از اخذ تسهیلات ۲۴ میلیارد تومان گردش حساب داشتم.
 
متهم امامی اضافه کرد: اصل ادعا‌ها فراموش نشود، در دادگاه گفته شد که من صبح افتتاح حساب کردم و بعد از ظهر تسهیلات گرفتم.
 
بررسی مدارک ارائه شده از سوی متهم امامی توسط نماینده بانک سرمایه
 
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از نماینده بانک سرمایه خواست تا مدرکی که متهم امامی نشان می‌دهد را بررسی کند.
 
نماینده بانک سرمایه گفت: این حساب پشتیبان یک حساب دیگر است یعنی از حساب جاری به حساب دیگری واریز می‌شده است.
 
قاضی ادامه داد: گردش حسابی که شما داده‌اید آخرین رقمش در سال ۹۹، ۲۴ میلیارد تومان است.
 
متهم پاسخ داد: نه اینطور نیست. نماینده بانک هم قبول کرده است.۲۴ میلیارد تومان قبل از تسهیلات گردش حساب داشتم، گردش تسهیلات مربوط به سال ۹۲ است مربوط به سال ۹۹ نیست الان هم بانک تأیید کرد.
 
قاضی خطاب به این متهم گفت: کسی تأیید نکرد.
 
در این بخش دادگاه نمایندگان بانک سرمایه هم اعلام کردند که تأیید نمی‌کنیم.
 
متهم امامی افزود: من سند گردش مالی ٢٤ ميلياردی خود را به شما نشان دادم.
 
قاضی به متهم گفت: شما سند را نشان داديد اما هنوز احراز نشده است.
 
متهم امامی افزود: ما برای تامين اولين تسهيلات، يك سپرده ٥ ميلياردی از منابع خودمان تامين كرديم. هيچيک برای آقای هادی رضوی نبوده است.
 
وی ادامه داد: بانک سرمايه برای جمع‌آوری سند و مدرک، با ما همكاری نمی‌كند و ما با سختی اين اسناد را به دست می‌آوريم.
 
متهم امامی گفت: يكسری مدارك را به شما ارائه می دهيم؛ از سپرده گذاری تا گردش حساب. اما اجازه دهيد گردش ساير بانك ها را برای شركت سون بياوريم.
 
متهم امامی: مشاور بخشایش بودم
 
متهم امامی افزود: در زمان اخذ تسهیلات اصلا آقای توسلی و کاظمی را نمی‌شناختم اما آقای بخشایش را می‌شناختم و مشاور او بودم.
 
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا با آقای بخشایش مراوده مالی داشته‌اید؟
 
متهم امامی پاسخ داد : خیر، من هیچ ارتباط مالی نداشته ام و البته او هم چیزی از من نخواسته بود حتی كاركنان من نيز با وی مراوده نداشتند.
 

متهم امامی در ادامه بیان کرد: در خصوص ردیابی‌های مالی عنوان کردند که از محل تسهیلات به حساب صرافی‌ها پول ریخته‌ام، اما یک مورد را بیاورید. آنچه پرداخت شده از محل سپرده خودم بوده. نه وام است و نه مال کس دیگری؛ البته از محل سپرد ه نیز به صرافی پول نداده‌ام.

متهم امامی: ۱۰ میلیارد تومان در ایران به مهدی محمدی دادم

وی گفت: من ۱۰ میلیارد تومان در ایران به مهدی محمدی دادم و دلیلش این بود شرکت‌هایی در بازار قیر بودند و این پول را به او دادم که اگر شخصی در بازار خواست قیر بفروشد برای من بخرد. محمدی با کارکرد خودش و تجارتی که داشت و پولی که در اختیار وی گذاشتم ممکن بود از طریق صرافی‌ها کار کرده باشد، اما او کارمند من نیست. با این حال از کارکردن با او سود کردیم.

متهم امامی گفت: یک ریال از این پول را به صرافی واریز نکردم. اعلام شد که برای پدرم آئودی خریدم، اما خرید آئودی مربوط به سال ۹۵ است و اسناد نیز موجود است که پدرم خودش خریده و پول واریز شده و سند آن نیز موجود است؛ او از محل فروش ملک پدری مبالغ زیاد تری و بیشتر از پول آئودی به من داد و ارتباطی با این موضوع ندارد.

وی در ادامه گفت: در خصوص معافیت مالیاتی از دادگاه می‌خواهم تا استعلام به عمل آورد.

متهم امامی خاطر نشان کرد: جمله‌ای را آقای قهرمانی بار‌ها مطرح کرد و مدعی شد که من اساسا پولی نداشته‌ام و وارد بانک سرمایه شدم و تمامی پول‌ها از محل تسهیلات بوده است. لازم است که بگویم که در مورد روشه که اولین همکاری با بانک سرمایه بود پیش از تسهیلات ۱۸ میلیارد گردش داشتم و در بانک ملت نیز بیش از ۴۵ میلیارد تومان گردش داشتم.

این متهم بیان کرد: در مورد سون برخلاف گفته آقای قهرمانی که گردش حساب تا قبل از اخذ تسهیلات نداشته؛ لازم است که بگویم ۲۴ میلیارد گردش داشته است و در دو مورد از سررسید‌ها از حساب خودم پرداخت و تمدید شده است.

متهم امامی: در برج ۱۱ افتتاح حساب کردیم و در برج ۱۲ وام گرفتیم

وی بیان کرد: در مورد روشه ادعا شد که ما صبح حساب باز کردیم و شب وام گرفتیم. اما ما در برج ۱۱ افتتاح حساب کردیم و در برج ۱۲ وام گرفتیم و اولین تسهیلات ۲۰ میلیاردی روشه را در اسفند ماه ۹۱ اخذ کردیم.

متهم امامی گفت: در جلسات قبل بر یک نکته‌ای تاکید شد و آن این بود که ما وثیقه ملکی نداشتیم این در حالی است که ما وثیقه ملکی نیز گذاشتیم و سند رهنی آن نیز موجود است و سهل‌البیع و درون شهری بوده است.

وی گفت: روشه قرارداد‌های زیاد بازرگانی از صادرات قیر و چیز‌های دیگر داشته است و کارکرد و رزومه مدیران آن نیز مشخص است.

این متهم با بیان اینکه بالاترین نرخ تسهیلات در حوزه بازرگانی اعطا می‌شود گفت: بنده از نرخ مصوبه بانک مرکزی نیز سود بیشتری پرداخت کردم از طرفی روال قانونی طی شده و هیچ روابط ناسالمی در اخذ تسهیلات وجود نداشته است.

متهم امامی گفت: من در کنار این شرکت‌ها تصویر گستر پاسارگاد را داشتم.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: من هنوز نفهمیده ام که اگر بدهکار بودم آیا غیر از اینی بود که الان هستم؟

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص شرکت‌های سون و روشه ارائه دهد.

نماینده دادستان: صورت‌های مالی ارائه شده توسط متهم امامی به بانک، واهی است 

نماینده دادستان گفت: امروز ورود ماهوی به پرونده داشتیم و جلسه خوبی بود؛ شما گفتید ۱۰۹ میلیارد تومان فروش دارید و بانک نیز ۵۰ میلیارد تسهیلات داده ادعای ما این است که صورت‌های مالی که به بانک داده‌اید واهی است و اساسا خرید و فروشی نداشته اید؛ شما اکنون باید اسناد ۱۰۹ میلیارد تومان خرید و فروش و گردش حساب را بیاورید.

وی گفت: امامی ادعا کرد که از سون قشم واریزی به صرافی‌ها از محل تسهیلات نداشته. در ادامه گزارشی از واریزی‌هایی که انجام شده است را قرائت می‌کنم.

قهرمانی ضمن قرائت گزارش واریزی‌ها به حساب برخی از صرافی‌ها گفت: به حساب مادر و خواهر امامی نیز واریز شده است، اما ۴ دست چرخیده و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۹۴ پول به حساب مادر و خواهر وی واریز شده است؛ ما می‌گوییم امامی صلاحیت وام کلان را نداشته است.

شرکت «سون» بدون گزارش اعتبار سنجی، تسهیلات گرفته است

نماینده دادستان گفت: وقتی سون را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بدون گزارش اعتبار سنجی تسهیلات گرفته و در روشه کمیسیون اعتباری شعبه گفته که شرکت نوپا است و صورت‌های مالی سال گذشته را ندارد و برگ سبز گمرکی نیز ندارد و فاقد توجیه اقتصادی است و با اعطای تسهیلات مخالفت کرده است؛ حال چه اتفاقی افتاد که ده روز پس از آن تسهیلات ۵۵ میلیاردی روشه مصوب شد؟

وی با بیان اینکه اولین اقدام امامی در بانک سرمایه، روشه بوده است گفت: ردیابی‌ها نشان می‌دهد پول‌ها مربوط به شرکت توسعه ساختمان بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: امامی در روشه در خصوص کارشناسی اعتباری نظر منفی دارد، اما موفق شد تسهیلات بگیرد. در سون که تسهیلات دوم بود حتی اعتبارسنجی هم نشد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

اعطای ملک بلوار آفریقا به مدیر عامل وقت بانک سرمایه

وی گفت: در شرکت روشه که امامی تسهیلات گرفته، پول‌هایی به حساب آن وکیل مقتول به نام حاجیان در تاریخ‌های ۶.۷.۹۲، ۷.۷.۹۲ و ۱۹.۶.۹۲ رفته است و در تاریخ ۹.۷.۹۲ این وکیل از مدیر عامل وقت بانک سرمایه وکالت داشته و ملکی را در بلوار آفریقا به نام آن مدیر عامل کرده است و این اقدام در دفتر خانه‌ای انجام شده که بعد از قتل حاجیان برای آن پرونده قضایی تشکیل شده و کانون وقوع جرایم بوده است. سه هفته بعد از آن، امامی به آن فردی که خانه را گرفته نامه می‌زند و با تسهیلات موافقت می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: از محل تسهیلات پالایشگاه سون پولی به پالایشگاه سیراف نرفته است. درباره موضوع پالایشگاه سیراف تعدادی افراد نامه‌ای به وزارت نفت می‌زنند و این وزارتخانه نیز درخواست ضمانت‌نامه یک میلیون دلاری می‌کند.
نماینده دادستان اضافه کرد: سید مهدی هاشمی نامه‌ای به شعبه اسکان معادلی برای ضمانت‌نامه یک میلیون دلاری می‌زند که این ضمانت‌نامه را بدهید.

نماینده دادستان اضافه کرد: یاسر ضیایی هم یک نامه به اعلایی سرپرست امور شعبه می‌زند تا با درخواست ضمانت‌نامه یک میلیون دلاری که معادل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است موافقت کند.

ارائه تسهیلات به امامی بدون مصوبه هیئت مدیره بانک

نماینده دادستان ادامه داد: ضمانت‌نامه و تسهیلاتی که مبالغ بالایی دارد باید به تصویب هیئت مدیره برسد، این تسهیلات به تصویب هیئت مدیره نمی‌رسد، اما تسهیلات ارائه می‌شود و در سال ۹۵ تمدید می‌شود.

قهرمانی افزود: آقای امامی که می‌گوید در سیراف تولید داشته است حتی یک ضمانت‌نامه درست حسابی نیز ارائه نداده است، چطور می‌گوید در سیراف تولید داشته است. ایشان هیچ تولیدی در سیراف نداشته است. شما هدفتان این بود که وارد «خوراک» شوید و همانطور که در قیر عمل کرده‌اید در اینجا نیز انجام دهید.

نماینده دادستان اضافه کرد: نکته دیگری که باید بگویم این است که هم امامی و هم وکیلش می‌گویند وقتی تسهیلات گرفته‌ایم مقداری از آن نزد بانک ماند، اما نمی‌گویند به این خاطر بوده است که وثیقه نداده‌اند. خودشان درخواست کرده بودند، چون وثیقه نداده‌اند بخشی از تسهیلات را مسدود کنند.

در ادامه نماینده دادستان بخشی از این نامه را قرائت کرد. در تاریخ ۹۱.۱۲.۱۵ نامه‌ای به شعبه کوی نصر زده می‌شود که ۶ میلیارد تومان از تسهیلات نزد حساب بانک از محل اخذ تسهیلات محفوظ بماند.

نماینده دادستان خطاب به متهم امامی: شما سینما را کثیف کرده‌اید

نماینده دادستان اضافه کرد: امامی می‌خواهد ما را در مقابل هنرمندان قرار دهد، اما متوجه شده‌ایم که هنرمندان سوء نیت نداشتند و ما حتی آن‌ها را احضار هم نکرده‌ایم. آقای امامی شما ما را در مقابل سینمایی‌ها قرار ندهید اتفاقاً شما سینما را کثیف کرده‌اید.

قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: در چارچوب کیفرخواست صحبت کنید.

ادامه دفاعیات متهم امامی

در ابتدای جلسه نوبت دوم قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا تسهیلات اخذ شده برای شرکت روشه از محل سپرده خودمان بود که به مبلغ ۶ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردیم.

وی افزود: ما ۳ سند رهنی آوردیم، اما گویا دوستان یک نمونه از آن را استعلام کرده‌اند؛ ما به مقداری که بانک مشخص کرده بود تأمین وثیقه کردیم و این تأمین وثیقه از محل تسهیلات نبوده بلکه خودمان تأمین کردیم.

این متهم خطاب به قاضی افزود: اگر شما اجازه دهید ما هم سندی که به شما می‌دهیم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: هر کاری می‌خواهید می‌تواند انجام دهید، اما رسانه‌ها شما را محاکمه نمی‌کنند.

اظهارات متهم امامی در مورد پروژه سیراف

در ادامه متهم امامی در مورد پروژه سیراف گفت: سیراف کار ایجادی است و موضوعی است که باید حتماً درگیر آن باشیم، سیراف کار بازرگانی نیست و موضوعی نیست که در یک شب زاییده شود، ما در تابستان ۹۲ آن را کلید زدیم.

وی ادامه داد: بهترین زمین عسلویه به سیراف اختصاص پیدا کرد و دور تا دور آن دیوارکشی شده است.

متهم امامی افزود: اینکه بگوییم سیراف بعد از ضمانت‌نامه کارتون‌خواب است، درست نیست. من هر آنچه پول گرفتم را تسویه کردم، اما اگر تسویه‌ام ایراد دارد حاضرم دیونم را پرداخت کنم.

امامی گفت: نمی‌توانید ماهیت کارآفرینی را از من بگیرید. من تسهیلات بازرگانی گرفته‌ام و هنوز مشارکتی محقق نشده است؛ بنده در کار بازرگانی بالاترین سود را دادم و به موقع تسویه کردم.

رییس دادگاه از متهم امامی پرسید: چرا بابت یک امر تسهیلات گرفتید و در امر دیگری مصرف کردید؟

متهم امامی پاسخ داد: در کجا باید هزینه می‌کردم؟ آقای قهرمانی می‌گوید که شرکت‌ها صوری بوده ثابت کنید که شرکت‌ها صوری بوده است. من در هیچ جای قرارداد ننوشتم که موضوع ذرت بوده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فکر می‌کردید که آدم شکست‌خورده‌ای را بعد از سه سال پای میز محاکمه می‌آورید

قاضی از متهم امامی پرسید: شما از سیستم بانکی بابت چه امری تقاضای تسهیلات کردید؟

متهم امامی گفت: در سون بابت احداث پالایشگاه و در روشه نیز بابت امور بازرگانی است، اما مشارکت ما محقق نشده و مصوبه بابت بازرگانی بوده است و فاکتور نیز بابت کاغذ بوده است و قرار داد من سرمایه در گردش بوده است.

رییس دادگاه خطاب به متهم امامی: گفتید مستندات را تا ظهر می‌دهید، اما هنوز چیزی نداده‌اید 

رییس دادگاه خطاب به متهم امامی گفت: اگر با شخصی جنگ و دعوا دارید در بیرون از دادگاه این کار را کنید؛ شما گفتید که مستندات را تا ظهر می‌دهید، اما هنوز چیزی نداده‌اید. ادعا‌های شما باید ارزیابی شود شما نمی‌توانید کسی را محکوم کنید. شما یک کاغذ در دست می‌گیرید و می‌گویید این کار را کرده‌ام.

متهم امامی گفت: تفاهم نامه همکاری بین سون قشم، سرمایه گذاری فرهنگیان، فراب و ناردیس با هم اتفاق افتاد.

وی افزود: وزارت نفت برای شخصی که تقاضای پالایشگاه می‌کند دو کار باید انجام دهد که یکی اختصاص زمین است. این پروژه بین ۱۵۰ شرکتی که تقاضا دادند، بود. پتروفرهنگ مستقل شرکت کرد، اما موفق نشد و به واسطه شرکت‌های ما و پشتوانه صورت‌های مالی توانست امتیاز خوراک را بگیرد. این پروژه یک موسس داشته و آن نیز من هستم.

رییس دادگاه خطاب به متهم امامی گفت: آیا شما تعاریف ضمانتنامه را می‌دانید.

متهم امامی گفت: بله می‌دانم. ما ضمانتنامه با چک و سفته نیز داریم.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: سال ۹۵ به برکت شما اتفاقی در زندگی ما افتاد که به واسطه آن همه به معلوم الحال تبدیل شدند.

نماینده دادستان: بیانیه‌خوانی‌ها و استفاده از اکانت‌های فیک در فضای مجازی با هدف تخریب من بوده است

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان، گفت: این بیانیه‌خوانی‌ها و فیلم‌ها و استفاده از اکانت‌های فیک در فضای مجازی با هدف ایجاد درگیری و تخریب من بوده است؛ سابقه نداشته است که وکیلی در حضور چندین دوربین و به صورتی که آهنگی نیز پخش شود علیه نماینده دادستان صحبت کند.

نماینده دادستان ادامه داد: اگر ما صحبت از پرونده‌های دیگر می‌کنیم، چون امامی در آن پرونده‌ها نیز نقش داشته است و به همین علت در آن پرونده‌ها از ایشان نام می‌بریم.

نماینده دادستان درباره کارشناسی نیز گفت: چه موردی را برای کارشناسی انجام دهیم؟ تمام کارشناسی‌ها انجام شده است؛ مگر ضمانت‌نامه کارشناسی دارد؟

قهرمانی اضافه کرد: در خصوص ضمانت‌نامه ۵ شرکت وجود دارد یکی از این شرکت‌ها جهان گستر پژواک که فاقد هرگونه مجوز است؛ حتی مدیر این شرکت سوابق کیفری نیز داشته است.

در گذشته شاهد چپاول‌ها و غارت‌های زیادی در بانک سرمایه بوده‌ایم

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک سرمایه گفت: در گذشته شاهد چپاول‌ها و غارت‌های زیادی در بانک سرمایه بوده‌ایم در گذشته اشتباهات فراوانی از سوی مدیران این بانک صورت گرفته بود که بعد‌ها مشخص شد که ضرر‌های هنگفتی به این بانک زده‌اند.

وی ادامه داد: وکیل امامی تنها کاری که کرده این بود که از افراد مختلف به بهانه‌های گوناگون شکایت کرده است و به جز این کاری نکرده است.

این نماینده بانک سرمایه ادامه داد: آقای امامی با پول‌های هنگفتی که به برخی از بازیگران داده‌اند باعث شده‌اند تا نظام دستمزد بازیگران در سینما تغییر پیدا کند.

صورت‌های مالی عجيب و غريب چهار شرکت

در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان گفت: غير از شركت جهان گستر ، چهارشركت ديگر وجود دارد كه صورت‌های مالی شركت‌ها بسيار عجيب و غريب است چرا كه اين صورت‌های مالی كپی يكديگر است به معنای آنكه صورت‌های مالی سال ٩١ شبيه صورت مالی سال ٩٢ است.

وی ادامه داد: در هيچ يك از شركت ها اعتبارسنجی نشده است و اظهارنظرهايی كه برای صورت‌های مالی انجام شده اصلا تاييديه ندارد.

در ادامه نماينده بانک سرمايه نيز درجايگاه قرار گرفت و گفت: آنچه ما را دچار مشكل كرده مقوله مالياتی است ؛ ما درآمدهايی در دفاترمان شناسايی و اعمال كرديم كه همه آن صوری است.

گفتنی است در پايان قاضي مسعودی‌مقام ختم جلسه را اعلام كرد و گفت : جلسه بعدی پنجم آبان ماه در ساعت ٨:٣٠ برگزار خواهد شد.

گفتنی است، از نمایندگان رسانه های ایلنا، رکنا، فارس، ایرنا، ایسنا، تسنیم، مهر، دانشجو،موج، نیسم آنلاین، آنا، جوان، فرهیختگان، راه دانا، مشرق، روزنامه جام جم و میزان جهت پوشش ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سی و سه متهم دیگر این پرونده دعوت بعمل آمده بود.

انتهای پيام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *