دادگاه حقوقی- بین‌المللی رسیدگی به دعاوی بیماران تالاسمی