فساد داوری
ماهیتِ حقوقیِ ارکانِ فوتبالی و ملاحظات حقوقیِ خاصِ ناظر بر آن‌ها قدری دایره نظارتی بر حوزه‌های مرتبط با آن را ضیق می‌کند، اما مقرراتِ فوتبال نباید در تعارض یا ناقضِ قوانینِ موضوعه‌ی کشور باشد.
کد خبر: ۸۰۹۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷