ترخص نماز و روزه
نماز در فاصله بین حد ترخص* و وطن، تمام است اما در فاصله بین حد ترخص و محل اقامت ده روزه، بنابر احتیاط واجب باید جمع خوانده شود و در هر دو صورت روزه، صحیح نیست مگر آنکه پیش از اذان ظهر، به آنجا وارد شود.
کد خبر: ۴۴۷۸۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵