تصویربرداری پزشکی
یکی از کارکردهای سامانه نسخه الکترونیک رصد اطلاعات تجویزی پزشکان است. تصویربرداری پزشکی نیز زیر ذره‌بین نسخه الکترونیک رفته تا مشخص شود که پزشکان چه نوع خدماتی را ارائه می‌کنند.
کد خبر: ۴۴۸۰۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

یک روش تصویربرداری پزشکی داخل رگ های خونی و اندام های بدن، بخصوص سرخرگ ها، رگ ها و حفره های قلب است.
کد خبر: ۲۹۳۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷