حسین مقامی
سرپرست دبیری فدراسیون وزنه‌برداری گفت: ممکن است با توجه به مدیریت فدراسیون به صورت سرپرستی در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری آسیا حق رای نداشته باشیم.
کد خبر: ۴۵۶۶۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

سرپرست دبیری فدراسیون وزنه‌برداری گفت: تلاش خواهیم کرد تا قبل از پایان سال جاری مجمع انتخاباتی را برگزار کنیم.
کد خبر: ۴۵۶۱۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

دبیرکل فدراسیون وزنه‌برداری گفت: ۷۰ درصد سالن استاندارد وزنه‌برداری را در اختیار غیر قرار داده‌اند و چند اتاق دست ما است.
کد خبر: ۴۴۹۷۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

دبیر سابق فدراسیون وزنه‌برداری گفت: پدر خانواده که برای سیر کردن شکم زن و بچه‌اش فرش زیر پایش را نمی فروشد! باید با مدیریت و تلاش کار کند.
کد خبر: ۷۸۷۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰