حسن برزا
نمایش بزرگ میدانی «جان فدا» طی ۱۰ روز میزبان ۲۰ هزار نفر از مخاطبان بوده است.
کد خبر: ۴۵۸۶۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸