کنگره برزیل
طرفداران رئیس جمهور سابق برزیل به کاخ ریاست جمهوری، دادگاه عالی و کنگره این کشور این کشور حمله ور شدند.
کد خبر: ۴۵۸۶۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

مراسم تحلیف ژائیر بولسونارو رئیس جمهور جدید برزیل برگزار شد.این مراسم در کنگره برزیل در شهر برازیلیا برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۱۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲