تشکیل سرمایه
بر اساس آمارها نرخ تشکیل سرمایه ثابت که در طی یک دهه روند نزولی داشته در ۶ ماه اول سال جاری ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۴۵۹۹۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

میزان « تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال 92 تا نیمه اول سال 1400 در مجموع 30.6 درصد نسبت کاهش یافت، اما براساس گزارش بانک مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه 14.4 درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۴۳۷۱۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳