شارژ ماهیانه
در ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها عنوان شده است که پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
کد خبر: ۳۰۹۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است، اما هزینه‌های جاری نباید از جانب فرد پرداخت شود.
کد خبر: ۲۲۰۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳