نخستین نشست مشترک سازندگان پلتفرم ایران خودرو

نخستین نشست مشترک سازندگان پلتفرم ایران خودرو

عکاس : حسن شیروانی
۱۴:۱۴
۱۳۹۶/۰۸/۰۳-
افتتاح نمایشگاه تلکام 2017

افتتاح نمایشگاه تلکام 2017

عکاس : علی شیربند
۱۴:۰۶
۱۳۹۶/۰۷/۲۴-
ورود قطار گردشگری به تهران

ورود قطار گردشگری به تهران

عکاس :‌ حسن شیروانی
۱۳:۰۷
۱۳۹۶/۰۷/۰۸-
معرفی محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو هایما s۵

معرفی محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو هایما s۵

عکاس : علیرضا عالی
۱۳:۱۸
۱۳۹۶/۰۷/۰۲-