زیارت عاشورا  سلام خدا بر امام حسین(ع) است/ قرائت فارسی این زیارت ایرادی ندارد

زیارت عاشورا سلام خدا بر امام حسین(ع) است/ قرائت فارسی این زیارت ایرادی ندارد

کارشناش علوم قرآنی گفت: عده ای می گویند السلام علیک یا ابا عبدالله سلام خدا بر امام حسین(ع) و حدیث قدسی است که از خدا بر پیامبر(ص) نازل شده و به دنبال آن از پیامبر به ائمه و در ادامه به ما می رسد لذا تعبیر حدیث قدسی را برای زیارت عاشورا به کار برده اند.
انتخابات-اقتصاد
tr_ax
عکس
انتخابات-اقتصاد
tr_cycle
برگزیده
انتخابات-اقتصاد
tr_cycle
ویژه
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد
tr_cycle
فیلم و صوت
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد
tr_cycle
محرم؛ امام(ره) و رهبر انقلاب
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد
انتخابات-اقتصاد