تخلفات جزئی در انتخابات صورت گرفته؛ اما تخلف مهمی نداشتیم / تا سه‌شنبه هفته آینده نتیجه بررسی ها را اعلام می کنیم

تخلفات جزئی در انتخابات صورت گرفته؛ اما تخلف مهمی نداشتیم / تا سه‌شنبه هفته آینده نتیجه بررسی ها را اعلام می کنیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگرچه تخلفات جزئی صورت گرفته است ولی خوشبختانه تخلف مهمی نداشتیم که نیاز باشد روند انتخابات را متوقف کنیم و در حال حاضر هم در فرصت بررسی شکایت ها هستیم.
انتخابات-ورزشی
tr_ax
عکس
انتخابات-ورزشی
tr_cycle
پیشنهاد سردبیر
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی
tr_cycle
آشنایی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات-ورزشی
tr_cycle
فیلم
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی
tr_cycle
انتخابات در فضای مجازی
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی
انتخابات-ورزشی